De milt, bouw, ligging en functie

De milt is een orgaan gelegen in de buikholte. Het orgaan heeft de vorm van een koffieboon met een lengte van circa 10-12 centimeter, een breedte van circa 6-8 centimeter…

Kinderpsychiatrie, vaststellen van het probleem

Naast volwassenen, kunnen ook kinderen te lijden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen die veel bij kinderen voorkomen zijn autisme, ADHD, PDD-NOS, slaapproblemen, eetproblemen, depressie en gedragsproblematiek. Het…

Kinderpsychiatrie, de normale ontwikkeling van het kind

Naast volwassenen, kunnen ook kinderen te lijden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen die veel bij kinderen voorkomen zijn autisme, ADHD, PDD-NOS, slaapproblemen, eetproblemen, depressie en gedragsproblematiek. Alvorens…

Hoe ruik je en hoe proef je?

De smaakpapillen zijn erg belangrijk om smaken te herkennen. Reuk heeft echter een belangrijk aandeel in de perceptie van smaak. De consistentie van voedsel levert ook een belangrijke bijdrage in…

Organisatie van het centrale zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat zowel uit een sensorische (input) als motorische (output) systemen. Beide systemen zijn met elkaar verbonden middels complexe intergratieve systemen. De kleinste fundamentele eenheid van het zenuwstelsel is…

Vitamine B12 of cobalamine

Vitamine B12  (cobalamine) en foliumzuur zijn wateroplosbare vitamines. Vitamine B12 en foliumzuur zijn betrokken bij de celdeling van cellen. Vitamine B12  en foliumzuur werken nauw samen en zijn betrokken bij…

Pantotheenzuur, Vitamine B5

Pantotheenzuur oftewel vitamine B5 wordt een wateroplosbaar vitamine genoemd. Pantotheenzuur is een enigszins in water oplosbare olie. Als vrij zuur is het bestand tegen een hoge temperatuur. Gebonden aan Calcium…

Biotine, Vitamine H

Biotine oftewel vitamine H wordt een wateroplosbaar vitamine genoemd. Het is echter niet goed oplosbaar in water. Biotine is nog slechter oplosbaar in de organische vloeistoffen. Biotine is wel goed…

Niacine, Vitamine B3

Niacine oftewel Vitamine B3 is een in water oplosbare vitamine. Niacine wordt ook wel nicotinezuur of nicotine-amide genoemd. Niacine is betrokken bij het vrijmaken van energie door de cel. Bij…

Riboflavine, Vitamine B2

Riboflavine oftewel vitamine B2 wordt een wateroplosbaar vitamine genoemd. Het is echter niet goed oplosbaar in water. Vitamine is nog slechter oplosbaar in de organische vloeistoffen. Riboflavine (flavine betekent geel)…

Pyridoxine, Vitamine B6

Pyridoxine oftewel Vitamine B6 is een in water goed oplosbaar vitamine. Vitamine B6 is goed bestand tegen warmte, maar slecht tegen zonlicht. Onder invloed van zonlicht ontleedt vitamine B6. Vitamine…

Thiamine, Vitamine B1, Aneurine

Thiamine oftewel Vitamine B1 is een in water oplosbare vitamine. In gedroogde vorm is thiamine een wit poeder. Thiamine is betrokken bij het vrijmaken van energie (koolhydraatmetabolisme) door de cel. Bij…

Effecten van sport en bewegen op het lichaam

Inspanning (bewegen; sporten) betekent een mogelijke verstoring van de humane homeostase in het algemeen en het spierhomeostase in het bijzonder. De mogelijke verstoring die kan optreden ten gevolge van inspanning is…

Knieklachten; pijn aan de knie

Knieklachten komen veel voor. De belangrijkste klacht bij knieklachten is vaak pijn. Daarnaast kunnen er verschillende klachten voor komen bij knieklachten zoals zwelling, slotklachten en instabiliteit. Knieklachten kunnen acuut optreden…

Werking van insuline en glucagon

Glucose is een belangrijke brandstof voor het menselijk lichaam. Het glucose in het bloed moet binnen nauwe grenzen worden gehouden. De bloedglucosespiegel wordt gereguleerd door twee hormonen; insuline en glucagon….

Kort overzicht werking hart

Het menselijke hart bestaat uit twee afzonderlijke pompen. De rechter harthelft ontvangt zuurstofarm bloed van de perifere organen en pompt bloed naar de longen. De linker harthelft ontvangt zuurstofrijk bloed…

Hoe te stoppen met roken?

In 2007 was roken verantwoordelijk voor 20000 doden. Vaak sterven mensen aan longkanker, COPD of kanker in het hoofd- halsgebied. Belangrijkste factor voor het ontwikkelen van deze ziekten is roken….

Hoe wordt een tatoeage weggehaald?

Mensen kiezen er vaak voor om een tatoeage aan te laten brengen. Tatoeages zijn er in alle soorten en maten. Waar in de jaren negentig de tribals populair waren, zijn…

Spierspoelen of spierspoeltjes

Spierspoelen of spierspoeltjes zijn te vinden in de spierbuiken van vooral de anti-zwaartekrachtspieren en zenden vooral informatie naar het centraal zenuwstelsel betreffende spierlengteveranderingen en de snelheid van spierlengteveranderingen. In dit…

Fysiologie van het horen

De geluidsgolven bereiken het gehoororgaan voornamelijk via de oorschelp en de gehoorgang (uitwendig oor) die bij het trommelvlies eindigt. De schommelingen van de geluidsdruk brengen het trommelvlies in trilling, die…

Het oog; centrale neurofysiologie

Axonen van de retinale ganglioncellen vormen de nervus opticus. Axonen die hun oorsprong kennen in het nasale deel van de retina kruisen in de opticus chiasmaticum. Axonen die hun oorsprong…

Hoe werkt het oog?

Licht gaat met een lagere snelheid door een transparant object dan door lucht. De refractieve index van een transparante stof is de ratio tussen de snelheid in lucht en van…

Het oog; neurale functie van de retina

De retina bestaat uit 10 verschillende lagen. Hieronder staan de verschillende lagen (buitenste laag staat bovenaan). (1) Pigmentlaag, (2) Laag van staafjes en kegeltjes, (3) Buitenste membraan, (4) Buitenste kernlaag,…

Ruiken en proeven

De smaakpapillen zijn erg belangrijk om smaken te herkennen. Reuk heeft echter een belangrijk aandeel in de perceptie van smaak. De consistentie van voedsel levert ook een belangrijke bijdrage in…

Vertering van koolhydraten, eiwitten en vetten

De macronutriënten koolhydraten, vetten en proteïnen leveren energie en bouwstoffen aan het lichaam. Hiervoor moeten deze nutriënten wel eerst verteerd en geabsorbeerd worden. De vertering van koolhydraten start al in…

Typen bindweefsel

Alle typen bindweefsel bestaan uit cellen die omgeven worden door de extracellulaire matrix. Het volwassen bindweefsel wordt gemaakt door cellen die hun oorsprong kennen in het embryonale mesenchymweefsel. Het mesenchym…

Simpel epitheelweefsel

Simpel epitheelweefsel is belangrijk in de absorptie, secretie en filtratie van stoffen. Omdat simpel epitheelweefsel uit 1 cellaag bestaat, is dit weefsel erg dun. Bescherming is niet de belangrijkste functie…

Kenmerken van epitheelweefsel

Epitheelweefsels heeft vele karakteristieken die het weefsels onderscheiden van andere weefsels. Alle weefsels hebben een apicaal oppervlakte. Dit is het oppervlakte wat zich bevindt aan de buitenkant van het lichaam,…

Kenmerken van bindweefsel

[ad] Bindweefsel wordt overal in het lichaam gevonden. Bindweefsel is het weefsel wat het meeste voorkomt in het lichaam. Bindweefsel wordt in vier verschillende typen ingedeeld. De vier typen zijn:…

Gestratificeerd epitheelweefsel

Gestratificeerd epitheelweefsel bestaat uit twee of meer cellagen. De diepe cellagen delen en vervangen de oude oppervlakkige (=apicale) cellagen. Gestratificeerd epitheelweefsel is veel sterker, dan simpel epitheelweefsel. De belangrijkste functie…

Een kort overzicht van weefsels

Amoeben en andere eencellige organismen zijn individualisten. Elke cel zoekt en verwerkt zijn voedsel, scheidt afvalstoffen uit en voert alle taken uit die nodig zijn om te overleven. In het…

Hoesten, oorzaken en behandeling

Onder acuut hoesten, valt hoesten wat niet langer duurt dan 3 weken. De oorzaak van het hoesten is meestal van infectieuze aard. De meest voorkomende oorzaak is een virus infectie….

Organen van de buik

Je zult je misschien af en toe afvragen welke organen zich nu precies in de buikholte bevinden en waar ze zich dan in de buikholte bevinden. Dit artikel gaat over…

Zwangerschap: de bevruchting (conceptie)

Bevruchting is een wonderlijk en ingewikkeld proces. Er vindt een samensmelting plaats van een zaadcel met een eicel. Deze samensmelting leidt tot de vorming van een zygote. De zygote zal…

Down Syndroom

Het Down syndroom is voor het eerst beschreven door Dr. Langdon Down in 1866 in het Londen Ziekenhuis. De basis van het Down syndroom is een chromosomale afwijking. Dit is…

Transport en afbraak van vetten

Triglyceriden, fosfolipiden en cholesterol worden in het lichaam allemaal geclassificeerd als vet. De vetachtige karakteristieken van triglyceriden en fosfolipiden worden bepaald door de vetzuren. Cholesterol bevat geen vetzuren. AcetylCoa wordt…

Opbouw van vetten en cholesterol

Waneer meer energie wordt ingenomen, dan op dat moment nodig is, kunnen koolhydraten en eiwitten worden omgezet in vet. In dit artikel wordt beschreven hoe uit koolhydraten en eiwitten vetten…

Energiegebruik en metabolisme (stofwisseling)

Tijdens inspanning kunnen de spieren gebruik maken van verschillende energiebronnen en energiesystemen. In dit artikel wordt kort ingegaan welke energiesystemen er zijn, van welke energiebronnen/voedingsstoffen het betreffende energiesysteem gebruik maakt….

Een kort overzicht van voeding

Voeding heeft iedereen nodig. Voeding bestaat uit voedingsstoffen. Voedingsstoffen worden gebruikt om celstructuren op te bouwen, versleten celdelen te vervangen en functionele moleculen te bouwen. De meeste voeding die echter…

Algemeen trainingsschema bodybuilding

Bodybuilding kan een effectieve trainingsvorm zijn. Niet alleen esthetisch kan bodybuilding een effectief trainingsmiddel zijn. Ook kan bodybuilding de gezondheid verbeteren. Een trainingsschema dient echter veilig opgebouwd te zijn. Het…

Ruimtevaart-, hoogte en luchtvaartfysiologie

Technologische verbeteringen brengen de noodzaak met zich mee dat er een groot begrip moet zijn van de effecten van hoogte, lage zuurstofspanning, grote versnellingen, gewichtloosheid etc op het menselijk lichaam….

Vergrote (opgezette) lymfeklieren

Een mens heeft veel lymfeklieren, ongeveer zeshonderd. De meeste van deze lymfeklieren kun je voelen wanneer ze vergroot (opgezet) zijn. De lymfeklieren in de liezen, oksels, hals en nek zijn…

Wat is een verzakking?

Een verzakking, wat wordt daar nu eigenlijk precies mee bedoeld? Een verzakking wordt ook wel een prolaps genoemd en is het ‘verzakken’ van de organen in het kleine bekken. Één…

Vetbultje, lipoom, klachten en behandeling

Vetbultjes worden veel gezien bij mensen. De medische term voor een vetbult is een lipoom. Wanneer men een zwelling onder de huid bemerkt, kan dit vaak bij mensen angst oproepen….

Urineweginfecties soorten en beloop

Je hebt verschillende soorten urineweginfecties. Urineweginfecties komen vooral voor bij vrouwen. Dit komt omdat vrouwen een kortere plasbuis hebben dan mannen. Hierdoor is het bij vrouwen makkelijk voor bacteriën om…

Urineproductie door de nieren 2

Het glomerulaire filtraat stroomt achtereenvolgens door de proximale tubulus, Lis van Henle, distale tubulus, verzameltubulus en verzamelbuis, voordat het wordt uitgescheiden als urine. Tijdens dit proces worden sommige stoffen gereabsorbeerd…

Urineproductie door de nieren 1

De nieren zijn zeer belangrijk voor het handhaven van de homeostase van het lichaam. Afvalstoffen worden uitgescheiden, de water- en electrolytenbalans wordt nauwkeurig gereguleerd. In dit stuk wordt ingegaan op…

Regulatie van het zuur-base evenwicht

De concentratie van Waterstofionen wordt in het lichaam binnen nauwe grenzen gehouden. De waterstofconcentratie (H+) is in de extracellulaire vloeistof zeer laag, gemiddeld 0,00000004 Eq/L (40 nEq/L). De normale variatie…

Regulatie van de osmolariteit door de nieren

Cellen moeten omgeven worden door extracellulaire vloeistof van een constante concentratie om goed te kunnen functioneren. De totale concentratie (osmolariteit) wordt bepaald door het aantal opgeloste deeltjes in een bepaald…

Nierziekten en diuretica

Een diureticum vergroot de uitscheiding van de hoeveelheid urine. Veel diuretica vergroten ook de uitscheiding van opgeloste stoffen (met name Natrium en Chloride). De meeste diuretica verminderen de reabsorptie van…