Privacy Policy

Aansprakelijkheid
www.zowerkthetlichaam.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. www.zowerkthetlichaam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

www.zowerkthetlichaam.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door www.zowerkthetlichaam.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Liability

The information disseminated on this website is only informative in nature. www.zowerkthetlichaam.nl accepts no liability for damage of any nature whatsoever, direct or indirect results of acts or decisions based on information on or through this website is obtained.

www.zowerkthetlichaam.nl does not guarantee that the information found on this website is complete, correct, or up-to-date and / or that its use will lead to or suitable for the desired purpose by the visitor. The information on this site may at any time be changed by www.zowerkthetlichaam.nl.

Internetsites van derden
Indien op www.zowerkthetlichaam.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor www.zowerkthetlichaam.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. www.zowerkthetlichaam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat www.zowerkthetlichaam.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht
De op www.zowerkthetlichaam.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk geoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van www.zowerkthetlichaam.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik van inhoud op www.zowerkthetlichaam.nl is toegestaan.

Cookieverklaring

Bij het gebruik van zowerkthetlichaam kunnen door zowerkthetlichaam en derden cookies (of andere gegevens via soortgelijke technieken) worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten, relevante informatie en (persoonlijke) advertenties te vertonen en de website te analyseren en optimaliseren. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van zowerkthetlichaam wordt meegestuurd en door de webbrowser op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser en computer waarmee zowerkthetlichaam wordt bezocht. Cookies worden alleen geplaatst nadat akkoord is gegaan door te klikken op ‘Ja, ik accepteer cookies’) in de cookiemelding, of wanneer er verder gebruik wordt gemaakt van zowerkthetlichaam.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door zowerkthetlichaam en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Functionele doeleinden: om voorkeuren te onthouden en bijvoorbeeld het inloggen te vereenvoudigen
  • Analytische doeleinden: om het gebruik van zowerkthetlichaam te analyseren
  • Commerciële doeleinden: door het gebruik van marketingcookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis bezoekersgegevens op meerdere apparaten. De cookies dienen er mede toe om bij te houden hoeveel en welke advertenties zijn getoond om op basis van surfgedrag relevante advertenties te vertonen.

Functionele en geanonimiseerde analytische cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. Cookies voor commerciële doeleinden zonder tracking worden alleen na toestemming (door akkoord te gaan en/of zowerkthetlichaam verder te bezoeken na het informeren over het gebruik van cookies) geplaatst. Cookies met tracking worden alleen geplaatst nadat hiermee akkoord is gegaan en kunnen indien gewenst worden geweigerd in de cookiemelding.

Welke cookies plaatst zowerkthetlichaam?

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die zowerkthetlichaam (first party cookies) of partners (third party cookies) plaatsen.

First party cookies
Cookienaam Doel
Functioneel
Sessiecookies (waaronder PHPSESSID) Sessiecookies waarmee voorkeuren en informatie over het bezoek worden bewaard.
Cookies: cookieverklaring en ckn Cookies om informatie en voorkeuren over het weergeven van de cookiemelding bij te houden.
Analytisch
Cookies: _ga, _gat en _gid Cookies die Google Analytics (privacyverklaring) gebruikt voor het bijhouden van geanonimiseerde bezoekersstatistieken.

 

Third party cookies
Aanbieders/url Doel
Commercieel
Google AdSenseJustPremiumLigatus en Next Day MediaTradeTrackerTiqets.comBol.comAwinPerformance Horizon en Skydreams.Klik op de naam om de privacyverklaring van de betreffende advertentiepartner te openen. Verschillende soorten cookies en technieken met betrekking tot advertenties om je onder andere te herkennen als bezoeker, gebruik van de website op te slaan, voorkeuren te voorspellen, advertenties te vertonen gericht op jouw voorkeuren en/of om gebruik te kunnen maken van frequency caps. Ook kunnen cookies worden geplaatst om je opnieuw te kunnen bereiken via advertenties op websites van derden.
Diverse advertentienetwerken en -leveranciers ingevoegd door Google AdSenseLigatus en andere advertentiepartners. Voorbeelden: Criteo, Adroll, Taboola, Teads en anderen.Klik op de naam voor een actueel overzicht van door onze advertentiepartners ingevoegde advertentienetwerken en -leveranciers en daarbij behorende privacyverklaringen. Verschillende soorten cookies om advertenties te vertonen en bezoekers te herkennen. Zie toelichting en verwijzingen privacyverklaringen ‘Third party cookies/Commercieel’.
Functioneel, commercieel en analytisch
Diensten door derden ingevoegd door advertentiepartners. Voorbeelden: Facebook, Twitter, YouTube, AddThis en anderen. Cookies om voorkeuren en informatie over het bezoek en gebruik te bewaren voor commerciële en analytische doeleinden. Zie toelichting en verwijzingen privacyverklaringen ‘Third party cookies/Commercieel’.

Zowerkthetlichaam (www.zowerkthetlichaam.nl) zelf plaatst alleen cookies (first party cookies) voor functionele en analytische doeleinden. Partners (advertentiebedrijven, website-analyse en sociale media) van zowerkthetlichaam ingevoegd door zowerkthetlichaam kunnen cookies of andere technieken (third party cookies) voor functionele, analytische en commerciële doeleinden inzetten. Het gebruik van cookies kan desgewenst worden toegestaan of geblokkeerd via de instellingen van de browser. Het is ook mogelijk om via de instellingen van de webbrowser specifiek third party cookies te blokkeren. De wijze waarop verschilt per webbrowser, raadpleeg indien nodig de helpsectie van de webbrowser. Daarnaast kan je bepaalde cookies die voor commerciële doeleinden worden gebruikt weigeren via Youronlinechoices.com en Google met betrekking tot Google AdSense-advertenties en Google Analytics.

Het weigeren en/of verwijderen van cookies kunnen de mogelijkheden van zowerkthetlichaam beperken. Daarnaast heeft het weigeren en/of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de webbrowser op de computer waarmee zowerkthetlichaam wordt bezocht. Uitschakelen van cookies zorgt er niet voor dat er geen advertenties meer worden getoond.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door zowerkthetlichaam of de door haar ingeschakelde verwerker(s). Persoonsgegevens zijn alle tot een individu herleidbare gegevens. Zowerkthetlichaam is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en houdt zich aan de hierin opgenomen bepalingen.

De doelen van het door zowerkthetlichaam verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:

  • Bezoekers in staat te stellen de functies van de website te gebruiken.
  • Het (door middel van tijdelijke, functionele, analytische, advertising en thirdparty cookies) vergroten van het gebruiksgemak, het (statistisch) analyseren en optimaliseren van de website, het integreren van social media en het verstrekken van informatie en vertonen van advertenties. Waar mogelijk worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd. Zie voor dit doel meer specifiek de Cookieverklaring.

Verstrekking gegevens aan andere bedrijven of instellingen

Zowerkthetlichaam zal, met uitzondering van door derden geplaatste cookies, nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Internetsites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op www.zowerkthetlichaam.nl zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer
www.zowerkthetlichaam.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.