Wat is een verzakking?

Een verzakking, wat wordt daar nu eigenlijk precies mee bedoeld? Een verzakking wordt ook wel een prolaps genoemd en is het ‘verzakken’ van de organen in het kleine bekken. Één of meerdere van deze organen verplaatsen zich naar beneden of voorwaarts vanuit de normale positie. De organen die meestal ‘verzakken’ zijn de uterus, de blaas of de darmen. Vrouwen die kinderen hebben gehad en boven de 45 jaar oud zijn hebben het meeste last van verzakkingen.


Waar heb je last van met een verzakking?
Wanneer je een verzakking hebt, heb je meestal geen klachten. Wanneer men wel klachten heeft van de verzakking  ondervindt men hier vaak hinder van in het dagelijkse leven. Deze hinder wordt vooral bemerkt bij zwaardere lichamelijk werk en bij sport en bewegen. Bij het vrijen wordt zelden hinder ondervonden. Vrouwen met een verzakking kunnen zich hier erg voor schamen en zijn soms bang voor kanker.

Cijfers verzakking (hoe vaak komt een verzakking voor?)
De incidentie van verzakkingen bij de huisarts is ongeveer 2,5 per 1000 vrouwen per jaar. De prevalentie van verzakkingen is ongeveer 20,1 per 1000 per jaar. Wanneer vrouwen ouder zijn dan 75 is de prevalentie veel hoger.  De prevalentie kan dan oplopen tot ongeveer 96,8 per 1000 vrouwen per jaar. Vooral vrouwen boven de 45 hebben last van verzakkingen. In lagere sociale klassen worden meer verzakkingen gezien dan in hogere sociale klassen.

Symptomen van een verzakking
Vrouwen met een verzakking waarvan ze klachten ondervinden gaan vaak naar de huisarts, omdat ze bang zijn iets ernstigst te hebben. Ze hebben last van pijn in de onderbuik of ongewild urineverlies. Vrouwen kunnen ook het gevoel hebben dat ‘er iets onderuit hangt’. De klachten kunnen toenemen gedurende het verstrijken van de dag of wanneer men veel moet persen. Een andere klacht die men kan hebben bij een verzakking is een moeizame mictie (moeilijk plassen). Het kan zijn dat vrouwen extra moeten persen om goed te kunnen plassen. Soms is het zelfs zo erg dat de verzakking eerst terug geduwd moet worden voordat het lukt om te plassen. Met betrekking tot de ontlasting kunnen ook problemen optreden. Er kan zowel sprake zijn van incontinentie voor feces of obstipatie. Ook hierbij kan het zo zijn dat de verzakking eerst terug geduwd moet worden voordat er goede ontlasting plaats kan vinden. Vrouwen kunnen ook last hebben van dyspareunie. Dyspareunie is pijn die samengaat met de coïtus (geslachtsgemeenschap).

Behandeling van een verzakking
Bij een verzakking zijn verschillende behandelingen mogelijk. Hoe de verzakking behandeld wordt is afhankelijk van de soort verzakking en de ernst. Je hebt verschillende mogelijkheden. Je kunt onder andere behandelen met fysiotherapie, medicamenten, een ring of pessarium of een operatie.

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (1999), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2003), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2003), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen