Bloedneus, epistaxis, oorzaken en behandeling

Wanneer iemand een bloedneus heeft, kan dat erg vervelend zijn, omdat een bloedneus niet altijd direct ophoudt met bloeden. In sommige gevallen kun je zelfs erg veel bloed verliezen met een bloedneus, meestal is dit echter niet het geval. Het hebben van een bloedneus, ook wel epistaxis genoemd komt veel voor. Je ziet het vooral bij jonge mensen en bij oudere mensen. In dit artikel vind je informatie over de bloedneus inclusief tips voor het behandelen van een bloedneus thuis.

De verschillende oorzaken van een bloedneus
Zoals hierboven al genoemd, komen bloedneuzen veel voor met name bij jonge mensen en bij oudere mensen. De oorzaak van een bloedneus bij deze twee groepen is meestal verschillend. Bij jongere mensen zie je vaak dat een bloedneus zijn oorsprong vindt in een vaatkluwen die zich voorste onderste deel van het septum (neustussenschot) bevindt, de locus Kiesselbachi. Een bloeding hier ontstaat meestal ten gevolgen van een infectie, een trauma of na neuspeuteren. Ongeveer 80% van alle neusbloedingen ontstaan in de locus Kiesselbachi.
Bij oudere mensen is de oorzaak van een neusbloeding meestal gelegen in het verzorgingsgebied van de a. sphenopalatina (een slagader in de neus). Wanneer hier een bloeding ontstaat, komt deze van achteruit de neus en kan vrij heftig zijn omdat de a. sphenopalatina een arterieel bloedvat is. Bloedingen bij oudere die hier ontstaan zijn vaak het gevolg van hypertensie (hoge bloeddruk). Andere oorzaken kunnen arteriosclerose (aderverkalking) of een stollingsstoornis zijn. Stollingsstoornissen ziet men ook vaak bij ouderen omdat er frequent antistollingtherapie gebruikt wordt waarbij de therapie kan ‘doorschieten’ en eerder voor bloedingen kan zorgen.
Andere oorzaken van een bloedneus kunnen zijn; vaatafwijkingen zoals de ziekte van Rendu-Osler, allergieën, het gebruik van antihistaminica en nasale corticosteroid spray, tumoren, bloed- en stollingsafwijkingen, uremie, hormonale factoren (premenstrueel en tijdens de zwangerschap), septumperforatie en uitdroging van het neusslijmvlies.

Behandeling bloedneus

Zoals in de inleiding al genoemd, houdt een bloedneus in de meeste gevallen vrij snel op met bloeden. Het kan echter ook zo zijn dat een bloedneus heftig is met veel bloedverlies wat niet makkelijk te stoppen is. Iemand kan hierdoor zelfs in shock belanden.

Behandeling van een bloedneus thuis
In eerste instantie zul je een bloedneus vanuit de thuissituatie tot stoppen willen brengen. Er zijn hierbij verschillende stappen die je kunt nemen. Hieronder volgen de stappen:

  • Ga met het hoofd wat voorover zitten en adem hierbij door de mond
  • Vervolgens snuit u de neus aan beide zijnen krachtig uit. Dit is belangrijk om eventuele bloedstolsels te verwijderen.
  • Knijp de neus stevig dicht tegen het neustussenschot gedurende 5-10 minuten.
  • Verder is het belangrijk de neus en zijn omgeving goed te koelen. Men kan dit doen door ijsblokjes in een doek op neus, nek en hals te leggen.
  • Breng vasoconstricitieve neusdruppels (otrivin) aan in de neusholte of stop een watje doordrenkt met otrivin in de neusholte.

Wanneer de stappen onvoldoende effect hebben en het bloeden stopt niet, is er meestal een geneeskundige behandeling nodig.

Behandeling bloedneus eerste lijn (huisarts)
De huisarts zal in eerste instantie de neus schoonzuigen zodat er gezien kan worden waar de bloeding vandaan komt. Vervolgens zal het neusslijmvlies met xylometazoline en tetracaine verdoofd worden en afgezogen. Vervolgens kan er een tampon in de neus gebracht worden met corticosteroid zalf. Verder zal de patiënt leefregels mee krijgen. Leefregels zijn o.a.: rust houden, niet persen, niet bukken, slapen op meerderen kussens, niet neuspeuteren, geen warme spijzen, dranken of een warm bad en geen alcohol en tabak. Wanneer ook dit onvoldoende effect heeft, zal iemand in de tweede lijn behandeld moeten worden.

Behandeling bloedneus tweede lijn (KNO-arts)
Er zal eerst weer gekeken worden waar de bloeding precies vandaan komt. Wanneer de oorzaak gelegen is in de locus Kiesselbach, zal deze coaguleert (dicht branden) worden. Er kunnen ook verschillende soorten tampons gebruikt worden zoals een vaselinetampon of een ballonkatheter. Wanneer dit ook onvoldoende effect heeft, kunnen er nog enkele andere invasievere behandelingen plaats vinden. Men moet hierbij denken aan een selectieve embolisatie of het ligeren van bloedvaten. Ligeren van bloedvaten is het afbinden van bloedvaten.

Bronnen:
Prof. dr. EH Huizing, Prof. dr. GB Snow, Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde, Bohn Stafleu Van Loghum (2005), Houten
Handboek KNO