Simpel epitheelweefsel

Simpel epitheelweefsel is belangrijk in de absorptie, secretie en filtratie van stoffen. Omdat simpel epitheelweefsel uit 1 cellaag bestaat, is dit weefsel erg dun. Bescherming is niet de belangrijkste functie van simpel epitheelweefsel.

Simpel plat epitheelweefsel
De cellen van simpel plat epitheelweefsel zijn plat en bevatten naar verhouding weinig cytoplasma. Van bovenaf gezien lijkt dit weefsel net een tegelvloer. Van de zijkant lijken de cellen net gebakken eieren. Dit epitheelweefsel wordt in organen gevonden waar filtratie en uitwisseling erg belangrijk is. In de nieren en longen wordt bijvoorbeeld veel simpel plat epitheelweefsel aangetroffen.

Twee simpele platte epitheelweefsels hebben een aparte naam; het endothelium. Endothelium wordt op plaatsen gevonden waar weinig wrijving is vereist. Endothelium wordt dus gevonden in de lymfevaten, bloedvaten en het hart. Capillairen bestaan bijna geheel uit endothelium. Mesothelium is het epitheelweefsel wat men kan vinden in membranen die de ventrale lichaamsholte afschermen.

Simpel kubusvormig epitheelweefsel
Simpel kubusvormig epitheelweefsel bestaat uit 1 enkele cellaag. Deze cellen zijn even breed als hoog. De celkern is bolvormig. De belangrijkste functies van cuboidaal epitheelweefsel zijn secretie en absorptie. Dit epitheelweefsel vormt wanden van de kleinste doorgangen van klieren en de tubuli van de nieren.

Simpel columnair epitheelweefsel
Simpel columnair epitheelweefsel bestaat uit cellen die dicht bij elkaar liggen. Dit epitheelweefsel kan men in het gehele maagdarmkanaal van maag tot rectum vinden. De functies van dit epitheelweefsel zijn absorptie en secretie van stoffen. Microvilli zijn gespecialiseerde epitheelcellen die zeer goed zijn in de absorptie van stoffen. Ook kan men in het maagdarmkanaal goblet cellen vinden, die belangrijk zijn in het uitscheiden van mucus. Het mucus zorgt ervoor dat de voedselbrij goed door het maagdarmkanaal kan glijden. Sommige columnaire epitheelcellen hebben cilia aan de oppervlakte. Cilia zijn belangrijk in het transport van stoffen.

Pseudogestratifieceerd columnair epitheelweefsel
De cellen van het pseudogestratificeerd epitheelweefsel zijn verschillend van grootte. Alle cellen rusten echter op het basaal membraan, maar alleen de langste cellen bereiken de vrije oppervlakte van het epitheelweefsel. Het lijkt alsof het weefsel uit verschillende cellagen bestaat, maar dat is echter niet zo. Dit weefsel absorbeert en secerneert stoffen. Pseudogestratificeerd columnair gecilieerd weefsel kan men vinden in de longen. De cilia transporteren stof de longen uit.

Bronnen:
GA Thibodeau, Patton KT 2007, Anatomy & Physiology, Mosby/Elsevier
EN Marieb, Hoehn K 2007, Human Anatomy & Physiology, Pearson/Benjamin Cummings