Urineweginfecties soorten en beloop

Je hebt verschillende soorten urineweginfecties. Urineweginfecties komen vooral voor bij vrouwen. Dit komt omdat vrouwen een kortere plasbuis hebben dan mannen. Hierdoor is het bij vrouwen makkelijk voor bacteriën om via de plasbuis naar boven te kruipen, dan bij mannen. De klassieke klachten kennen de meeste mensen wel van een urineweginfectie zoals het branderige, pijnlijke gevoel bij het plassen en het veel frequenter plassen.

Verschillende soorten urineweginfecties
• Een acute cystitis is een ontsteking van de urineblaas. Het is de meest voorkomende urineweginfectie. De oorzaak is meestal een bacterie afkomstig van de darm (E.coli). Deze bacterie komt via de ontlasting naar buiten en kan dan opstijgen via de urethra naar de blaas. Deze aandoening komt veel meer voor bij vrouwen, dan bij mannen. Dit komt zoals hierboven al vermeld doordat de urethra bij mannen veel langer is dan bij vrouwen en omdat er bij vrouwen minder afstand tussen de urethra en de anus zit, dan bij mannen. De incidentie van acute cystitis, dat wil zeggen het aantal nieuwe gevallen, bij vrouwen is ongeveer tussen de 60 en 90 per 1000 vrouwen per jaar. Bij mannen is de incidentie van acute cystitis ongeveer 10 per 1000 mannen per jaar.
• Uretritis is een ontsteking van de urethra, de plasbuis. Bij deze urineweginfectie heeft men last van een pijnlijk en branderig gevoel in de urethra. Deze ontsteking kan ook gepaard gaan met afscheiding.
• Een acute pyelitis of pyelonefritis wordt ook wel een gecompliceerde urineweginfectie genoemd. Deze urineweginfectie is nog verder opgestegen dan een blaasontsteking. De ontsteking bevindt zich bij deze urineweginfectie in de nieren. Bij een acute pyelitis zit de ontsteking in het nierbekken en bij een acute pyelonefritis ook in het nierweefsel buiten de nierbekken. De incidentie bij vrouwen is ongeveer 2 per 1000 vrouwen per jaar en bij mannen ongeveer 0,8 per 1000 mannen per jaar.

Beloop van urineweginfecties
Vaak is het zo dat een urineweginfectie zonder complicaties makkelijk te genezen is bij vrouwen. Vaak worden urineweginfecties behandeld met antibiotica. Er kan met een urinekweek ook nog bepaald worden welke verwekker er precies verantwoordelijk is voor de urineweginfectie. Daarna kun je eventueel het antibiotica middel aanpassen. Voor de genezing van een urineweginfectie is veel drinken ook belangrijk.
Je ziet dat naar mate men ouder wordt, men eerder kans heeft op het krijgen van een urineweginfectie. Ook zie je duidelijk dat wanneer je eenmaal een urineweginfectie hebt gehad je makkelijker meerdere urineweginfecties krijgt.

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (2007), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2011), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2008), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen