Zwangerschap: de gezondheid van het pasgeboren kind

Wanneer er net een kindje geboren is, is het heel belangrijk dat de gezondheid van het kind goed ingeschat kan worden. Er zijn verschillende punten waar je op kunt letten bij een pasgeborenen om zijn gezondheid in te schatten. Dit artikel geeft een overzicht van punten waar je op kunt letten bij de gezonde pasgeborenen en de zieke pasgeborenen.

De gezonde pasgeborene
Er zijn een paar dingen waar men op  moet letten om te gezondheid van een pasgeborenen in te schatten. Hieronder volgt een overzicht van deze punten:
• Ten eerste is het belangrijk of de moeder gezond was tijdens de zwangerschap
• Je kijkt of het kind onmiddellijk krachtig huilt.
• Je kijkt of het kind op tijd geboren is
• Je kijkt of het kind normale bewegingen van de ledematen kan maken met het normaal buigen en strekken van de gewrichten
• Je kijkt of er sprake is van normale lichaamsdelen, ledematen en zintuigen
• Je kijkt of het kind een normale grootte en vorm heeft
• Je kijkt of er sprake is van een normale prikkelbaarheid van het kind
• Je kijkt of de volgende lichaamsdelen open zijn; de oren, de neus, de farynx, de urethra en de anus

De APGAR-score
Om de gezondheid van de pasgeborenen in te schatten is de APGAR-score ontwikkelt. De APGAR-score staat voor:
• Appearance, uiterlijk
• Pulse, pols
• Grimace, grimas
• Activity, activiteit
• Respiration, ademhaling
Voor ieder onderdeel van de APGAR-score krijgt de pasgeborenen een score. Aan de hand van de score wordt de gezondheid van de pasgeborenen ingeschat. De score wordt op verschillende tijdsstippen vlak na de geboorte gemeten.

De zieke pasgeborenen
Er zijn verschillende kenmerken van een pasgeborenen die aanwijzingen kunnen geven voor ziekte van de pasgeborenen.
Het kind kan een afwijkende kleur hebben. Het kind kan er grauw, bleek, cyanose of icterisch (geel) uit zien. Bij het kind kan een abnormale reactiviteit aanwezig zijn. Het kind kan prikkelbaar, lethargisch of comateus zijn. Een kind kan abnormaal drink gedrag vertonen, het kan slecht drinken of bijvoorbeeld spugen. Het kind kan een abnormale lichaamstemperatuur hebben. De temperatuur kan te laag zijn, hypothermie of te hoog, koorts. Er kan sprake zijn van een abnormale ademhaling. Er kan sprake zijn van stokken van de ademhaling, apnoe, een te snelle ademhaling, tachypneu of kortademigheid, dyspnoe. Verder kan er nog sprake zijn van een abnormale uitscheiding. Er kan anurie of oligurie zijn, diarree of obstipatie. Je kunt bij de pasgeborenen ook nog abnormale bewegingen zien zoals pareses, trekkingenen/convulsies, hypotonie of juist hypertonie. Er kan natuurlijk ook nog sprake zijn van een abnormaal uiterlijk zoals een bolle buik of afwijkende uiterlijke kenmerken.

Bronnen:
William J. Larsen, Human Embryology, Churchill Livingstone (2001), Philadelphia