Proprioreceptoren, receptoren over houding en beweging

Proprioreceptoren zijn de sensorische receptoren in spieren, pezen en gewrichten. Proprioreceptoren verschaffen het centrale zenuwstelsel informatie over de stand en veranderingen van het bewegingsapparaat en de snelheid waarmee deze veranderingen…

Zintuigen; smaakzin en waarnemen van smaken

Er bestaan zes primaire basissmaken. Deze primaire basissmaken zijn zoet, zout, zuur, bitter, vet en umami. De meeste smaakreceptoren zitten op de tong, maar er zitten ook smaakreceptoren achter in…

Zintuigen; hoe ruik je?

Grofweg zijn er 100 geuren, met onderling vele combinaties van geuren. Deze 100 geuren zijn weer verder onder te verdelen in zeven basisgeuren. Geuren bestaan uit moleculen die kunnen binden…

Zintuigen; de pijnreceptoren en hoe voel je pijn?

Pijnreceptoren worden nociceptoren genoemd.Met de nociceptoren voel je pijn. Nociceptoren zijn sensorische neuronen die gevoelig zijn voor bepaalde prikkels (stimuli) en op basis van deze stimuli impulsen naar de hersenschors…

Zintuigen; tastreceptoren

Om informatie te verkrijgen over (zowel de interne, als externe) omgeving heeft het lichaam onder andere tastreceptoren. Deze tastreceptoren worden ook wel mechanoreceptoren genoemd. Er zijn vier speciale mechanoreceptoren. Deze…

Hoe ruik je en hoe proef je?

De smaakpapillen zijn erg belangrijk om smaken te herkennen. Reuk heeft echter een belangrijk aandeel in de perceptie van smaak. De consistentie van voedsel levert ook een belangrijke bijdrage in…

Spierspoelen of spierspoeltjes

Spierspoelen of spierspoeltjes zijn te vinden in de spierbuiken van vooral de anti-zwaartekrachtspieren en zenden vooral informatie naar het centraal zenuwstelsel betreffende spierlengteveranderingen en de snelheid van spierlengteveranderingen. In dit…

Fysiologie van het horen

De geluidsgolven bereiken het gehoororgaan voornamelijk via de oorschelp en de gehoorgang (uitwendig oor) die bij het trommelvlies eindigt. De schommelingen van de geluidsdruk brengen het trommelvlies in trilling, die…

Het oog; centrale neurofysiologie

Axonen van de retinale ganglioncellen vormen de nervus opticus. Axonen die hun oorsprong kennen in het nasale deel van de retina kruisen in de opticus chiasmaticum. Axonen die hun oorsprong…

Hoe werkt het oog?

Licht gaat met een lagere snelheid door een transparant object dan door lucht. De refractieve index van een transparante stof is de ratio tussen de snelheid in lucht en van…

Het oog; neurale functie van de retina

De retina bestaat uit 10 verschillende lagen. Hieronder staan de verschillende lagen (buitenste laag staat bovenaan). (1) Pigmentlaag, (2) Laag van staafjes en kegeltjes, (3) Buitenste membraan, (4) Buitenste kernlaag,…

De bouw en werking van het oog

Het oog is een heel belangrijk orgaan voor de mens. Er zijn vele aandoeningen die invloed hebben op het oog en daarmee op de visus van de mens. Wanneer iemand…