Reanimatie, Basic Life Support

Wanneer de circulatie en/of ademhaling tot stilstand komt ontstaat er een situatie waarin snel handelen van levensbelang is. Nadat de circulatie en/of ademhaling tot stilstand is gekomen, zal er binnen…

Oorzaken verwardheid

Wanneer iemand verward is, is zijn psychisch functioneren verstoord. In het gedrag van de patiënt staat het gebrek aan orde centraal. Hij heeft moeite om zijn aandacht bij een gesprek…

Oorzaken van oedeem

De betekenis van oedeem is een opeenhoping van extracellulair vocht in weefsel, leidend tot een zwelling zonder toename van het aantal cellen. Bekende vormen van oedeem zijn het oedeem van…

Oorzaken van moeheid

Moeheid, een klacht waar iedereen wel eens last van heeft en erg vervelend kan zijn. Vaak kun je zelf wel een verklaring bedenken voor de moeheid, je hebt bijvoorbeeld weinig…

Oorzaken van hoesten

Iedereen heeft er wel eens last van; hoesten. Meestal past de klacht hoesten bij een onschuldige bovenste lucht weg infectie en verdwijnt de klacht weer snel. Het kan echter ook…

Het EEG-onderzoek

Een elektro-encefalografie, afgekort als EEG, is een onderzoek voor het meten van de hersenactiviteit. De cellen van de hersenen worden neuronen genoemd. De spontane wisselingen in het rustpotentiaal van deze…

Oorzaak en gevolgen erythema nodosum

Erythema nodosum is een vrij zeldzame huidafwijking. Deze huidafwijking gaat gepaard gaat met rode, drukpijnlijke bulten aan de onderbenen. Rode, drukpijnlijke bulten aan de bovenbenen en onderarmen worden ook gezien…

Een sociale fobie

Een sociale fobie wordt ook wel een sociale angststoornis genoemd. Het is een psychische aandoening. De fobie is ingedeeld bij de angststoornissen. Wanneer je aan een sociale fobie lijdt, heb…

Soorten eczeem

De betekenis van eczeem is een verzamelnaam voor huidaandoeningen die als kenmerk hebben een klinisch polymorf beeld, dat in de acute fase gepaard gaat met erytheem (rode zwelling huid), oedeem…

Oorzaken van dorst (polydipsie)

Polydipsie is een term die afkomstig is uit het Grieks. “Poly” betekent veel en “dipsao” betekent dorsten. Polydipsie wil dus eigenlijk zeggen “veel dorst”. Wanneer iemand veel dorst heeft, en…

Behandeling van schizofrenie

Schizofrenie is een psychiatrische ziekte van ernstige aard. Het manifesteert zich meestal tussen het 15de en 30ste levensjaar voor het eerst. Het is een aandoening die vooral jonge mensen treft….

Soorten angststoornissen

Een angststoornis is een veel voorkomende aandoening. Mensen die er aan lijden kunnen er erg veel hinder van ondervinden. Ze kunnen tegen vele beperkingen oplopen in hun dagelijkse leven. Wanneer…

Acute en chronische buikpijn

Buikpijn is een veelvoorkomende klacht. Als we gaan kijken naar de mogelijke oorzaken van buikpijn is het makkelijk om de buikpijn onder te verdelen in acute buikpijn en chronische buikpijn….

Ademen en inspanning, ademhaling tijdens sport

Inspanning heeft effect op het ademminuutvolume. Inspanning (bewegen, sporten) heeft effect op de ademdiepte en ademfrequentie. Anaerobe drempel kent een relatie met het ademminuutvolume. Het ademhalingsstelsel kan zich aanpassen door regelmatige duurtraining.  …

Botvorming; de vorming van het skelet

Het proces van botvorming wordt ossificatie of osteogenese genoemd. Bij embryo’s leidt dit proces tot de vorming van het benig skelet. Later heeft dit proces skeletgroei tot gevolg. Beenderen bezitten…

Functionele organisatie van het menselijk lichaam

Het doel van fysiologie is het begrijpen en bestuderen van het menselijk lichaam. In de humane fysiologie zijn we bijzonder geïnteresseerd in karakteristieken van het menselijk lichaam die het mogelijk…

Vorming van schildklierhormonen

De schildklier bestaat uit een groot aantal follikels. Elke follikel is omgeven door een enkele laag cellen. Deze cellen zij gevuld met een eiwitachtig materiaal wat colloïd wordt genoemd. Het…

Hormonen van de hypofyse

De hypothalamus en de hypofyse zijn zowel anatomisch als fysiologisch sterk aan elkaar verbonden. Ook hebben de hypothalamus en hypofyse een sterke invloed op de secretie van schildklier-, bijnier- en…

De effecten van groeihormoon

In tegenstelling tot de andere hypofysehormonen heeft groeihormoon geen specifiek effect op 1 bepaalde endocriene klier. GH kent vele effecten in het hele lichaam. In dit artikel wordt beschreven welke…

Functie van schildklierhormonen

Nadat schildklierhormonen de cel binnen komen, binden ze aan de receptoren van de celkern. Het hormoon-receptorcomplex bindt aan DNA en stimuleert of inhibeert een groot aantal genen. Dit leidt tot…

Kort overzicht endocrinologie (hormonen)

De intercellulaire communicatie en functie wordt door de extracellulaire vloeistof op verschillende manieren beïnvloed. Neuraal door neurotransmitters, endocrien door hormonen, neuro-endocrien waarbij neurohormonen de celfunctie beïnvloeden, paracrien waarbij celproducten nabij…

De werking van hormonen

Hormonen beïnvloeden de celfunctie door een interactie met receptoren aan te gaan. Deze receptoren kunnen zich op, of in het celmembraan bevinden, zoals bij de eiwitten/peptidenhormonen en catecholamines. De receptoren…