Hoe genen celfuncties beïnvloeden

Wanneer we aan genen denken, denken we al snel aan erfelijkheid; erfelijke eigenschappen worden immers overgedragen via de genen. De genen bevatten echter niet alleen onze erfelijke eigenschappen, maar juist…

De cel en zijn functies

Elke cel van het menselijk lichaam kan dagen tot zelfs jaren (over)leven mits de omstandigheden gunstig zijn. Hoewel cellen van verschillende weefsels aanzienlijk kunnen verschillen zijn er ook vele overeenkomsten…

Wat is homeostase?

Het doel van de fysiologie is met schei- en natuurkundige principes de oorsprong en (door)ontwikkeling van het leven verklaren. De verschillende levensvormen zo eenvoudig als een virus en zo complex…

Fysiologie voor gevorderden, de cel en zijn functies

Fysiologie voor gevorderden is een nieuwe serie van www.zowerkthetlichaam.nl. ‘Introductie in de fysiologie’ is een succesvolle uitgave van www.zowerkthetlichaam.nl. Maar waar Introductie in de fysiologie vooral bedoeld is om basiskennis…

Fysiologie voor gevorderden, homeostase en controlesystemen

Fysiologie voor gevorderden is een nieuwe serie van www.zowerkthetlichaam.nl. ‘Introductie in de fysiologie’ is een succesvolle uitgave van www.zowerkthetlichaam.nl. Maar waar Introductie in de fysiologie vooral bedoeld is om basiskennis…

Cellen en celbiologie; celdeling, mitose en meiose

Celdeling is zeer belangrijk voor het lichaam. Door celdeling worden weefsels vernieuwd en worden voortplantingscellen gevormd. Sommige weefsels worden blootgesteld aan invloeden die ervoor zorgen dat cellen beschadigen. Het is…

Cellen en celbiologie; RNA bouw en functie

In de celkern ligt het erfelijke materiaal als DNA op de chromosomen opgeslagen. Het DNA vormt de blauwdruk voor alle functies die een cel kan uitvoeren. Om deze blauwdruk functioneel…

Cellen en celbiologie; celmembraan, plasmamembraan

De celmembraan is ongeveer 5nm (nanometer) dik. De celmembraan bestaat onder andere uit een dubbele fosfolipidenlaag. In de dubbele fosfolipidenlaag liggen glycoproteïnen en glycolipiden, actine en spectrine en transmembraaneiwitten. De…

Cellen en celbiologie; opbouw van een cel

De cellen zijn de kleinste functionele eenheden van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam bestaat uit 100 biljoen cellen. Cellen ontstaan door deling. Deze delingen kunnen meiotische, of mitotische delingen…

Bouw en functie van ribosomen

Het ribosoom heeft geen membraan. Het ribosoom bestaat uit twee subeenheden; een grote en een kleine globulaire subeenheid. Het ribosoom is verantwoordelijk voor het maken van eiwitten. De ribosomen die…

Bouw en functie van lysozymen en peroxisomen

Lysosymen zijn afsnoeringen van het Golgi-apparaat. Eiwitten worden gemaakt in ribosomen op het ruw endoplasmatisch reticulum (RER) en verder bewerkt in het Golgi-apparaat tot specifieke afbraakenzymen. Lysozymen bewerkstelligen autofagie, heterofagie…

Bouw en functie van het cytoskelet

Het cytoskelet bestaat uit lange stevige draden en holle buisjes, die bestaan uit eiwitten. De belangrijkste functies van het cytoskelet zijn stevigheid en vorm aan de cel geven, de cel…

Bouw en functie van het centrosoom (centriolen)

Het centrosoom bestaat uit twee centriolen. Het centriool bestaat uit in totaal negen triplets van microtubuli. Een triplet bestaat uit drie microtubuli. Het centrosoom komt alleen bij dierlijke cellen voor…

Bouw en functie van DNA en RNA van de cel

DNA ook wel DesoxyriboNucleicAcid (desoxyribonucleinezuur) genoemd ligt opgeslagen in de celkern. RNA ook wel RiboNucleicAcid (ribonucleinezuur genoemd) ligt niet opgeslagen in de celkern. Het RNA wordt door de celkern gemaakt…

Bouw en functie van het celmembraan

Het celmembraan wordt ook wel plasmalemma, of plasmamembraan genoemd. Het celmembraan bestaat uit een zeer dunne (8 nm) dubbele fosfolipidenlaag. De dubbele fosfolipidenlaag bestaat uit vetachtige moleculen. Deze moleculen bestaan…

Rode bloedcellen (erythrocyten)

Het menselijk lichaam bevat ongeveer 5 liter bloed. Het bloed lijkt vloeibaar. Toch bestaat het bloed voor ongeveer 45% uit vaste bestanddelen. Een van die bestanddelen zijn de rode bloedcellen…

Functionele organisatie van het menselijk lichaam

Het doel van fysiologie is het begrijpen en bestuderen van het menselijk lichaam. In de humane fysiologie zijn we bijzonder geïnteresseerd in karakteristieken van het menselijk lichaam die het mogelijk…

Celdeling, mitose van cellen

De genen en hun regelmechanismen bepalen niet alleen de groei van cellen, maar ook wanneer cellen delen. Op deze manier bepalen de genen elke fase in de ontwikkeling van een…

Genetische controle van eiwitsynthese

De genen in de celkern controleren de eiwitsynthese. Doordat de eiwitsynthese door de celkern beïnvloed wordt, wordt dus de celfunctie bepaald. Eiwitten spelen een belangrijke rol in celfuncties. Eiwitten kunnen…

De dierlijke cel

De cel is het kleinste levende onderscheiden deel van het lichaam. De cel heeft een aantal functies. De functie van de cel is per weefsel (verzameling cellen met dezelfde functie)…