Niacine, Vitamine B3

Niacine oftewel Vitamine B3 is een in water oplosbare vitamine. Niacine wordt ook wel nicotinezuur of nicotine-amide genoemd. Niacine is betrokken bij het vrijmaken van energie door de cel. Bij een tekort van niacine kunnen maag-darmklachten, huid-, mondaandoeningen en mogelijk neurologische afwijkingen ontstaan.

In welke producten zit niacine (Vitamine B3)?

Thiamine zit met name in vlees, vis en volkoren producten. Graanproducten die bewerkt zijn, zoals bijvoorbeeld wit brood en cornflakes bevatten aanzienlijk minder niacine dan de volkoren varianten van deze producten. Producten die rijk zijn aan tryptofaan (een aminozuur) kunnen deels niacine vervangen.

Opname, uitscheiding en functie van Niacine (Vitamine B3)?

Niacine is een wateroplosbaar vitamine. Niacine is een vitamine van het Vitamine B-complex. Het Vitamine B-complex bestaat uit acht vitamines. De opname van niacine is zeer effectief. Niacine wordt echter slecht door het lichaam vastgehouden en met de urine uitgescheiden. Het lichaam legt geen voorraad van niacine aan. In het lichaam worden uit niacine de co-enzymen NAD en NADP gevormd. Bij de co-enzymen zijn betrokken bij de overdracht van waterstof in het aerobe metabolisme van de cel. Ook is niacine betrokken bij de synthese en afbraak van koolhydraten en vetten. Ook is niacine nodig voor de opbouw van de glycogeenvoorraad.

Wat is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) van Niacine (Vitamine B3)?

De ADH van niacine is gekoppeld aan de energie-inname. Wanneer veel energie (kcalorieën)  wordt ingenomen, is veel niacine nodig. De ADH voor niacine is 16mg Niacine Equivalenten (NE) per dag voor mannen en 14mg/NE voor vrouwen. Sporters of mensen met een zwaar lichamelijk beroep hebben meer niacine nodig, omdat zij meer energie gebruiken met hun beroep en dus ook meer energie moeten opnemen. Tryptofaan (een aminozuur) kan omgezet worden in niacine. Om 1 mg niacine te vormen, is ongeveer 60mg tryptofaan nodig. Wanneer de voeding veel leucine (een aminozuur) is meer tryptofaan (en niacine nodig).

Wat zijn gevolgen van een te hoge of te lage thiamine (Vitamine B1) inname?

Een tekort van niacine is te herkennen aan braken, glossitis en diarree. Andere verschijnselen van een deficiëntie zijn huid-(pellagra) en mondafwijkingen  Wanneer deze afwijkingen tijdig worden opgespoord, ontstaat geen blijvende schade. Bij afwijkingen in het cholesterolspectrum van het bloed zijn in het verleden hoge niacinedoseringen voorgesteld. Er bestaat echter geen bewijs dat dit zinnig is en het kan bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen zijn glucose-intolerantie, braken, misselijkheid, netelroos, uitslag en leverbeschadiging. Er geldt een bovengrens voor de inname van niacine en een hoge inname middels supplementen wordt niet aangeraden.

Bronnen:

JF de Wijn, Hekkens, WTJM,. (1994) Fysiologie van de voeding, Bohn Stafleu en Van Loghum, Houten/Zaventum

JE. Hall, 2006, Pocket Companion to Textbook of Medical Physiology,  Elsevier Inc

E. Whitney, Rolfes, SR,. (2008) Understanding Nutrition, Wadsworth