Oorzaken van hoesten

Iedereen heeft er wel eens last van; hoesten. Meestal past de klacht hoesten bij een onschuldige bovenste lucht weg infectie en verdwijnt de klacht weer snel. Het kan echter ook zo zijn dat de oorzaak van het hoesten van ernstig is. Dit artikel gaat kort in op alle mogelijke oorzaken van de klacht hoesten.

Hoestreflex
Hoesten ontstaat door een hoestreflex. Deze hoestreflex kan via verschillende mechanismen opgewekt worden. Door een ontstekingsreactie van het slijmvlies kan een hoestreflex ontstaan. Oorzaken van een dergelijk ontstekingsreactie kunnen bijvoorbeeld een infectie zijn of hyperreactiviteit bij astma. Een hoestreflex kan ook ontstaat bij mechanische beschadiging van het slijmvlies van de luchtwegen, dit kun je bijvoorbeeld zien bij aspiratie. Prikkeling van de luchtwegen kan ook een hoestreflex opwekken. Prikkeling van de luchtwegen kan door bijvoorbeeld door gassen, sigarettenrook, koude of warme lucht of oedeem in de luchtwegen.
Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke oorzaken van hoesten.

Oorzaken van hoesten
• Bovenste luchtweg infecties, de hoestreflex hierbij ontstaat door de zogenaamde ‘postnasal drip’. Dit wil zeggen dat het slijm vanuit de neus de keel in ‘druipt’, hierdoor ontstaat een hoestreflex met als gevolg hoesten.
• Acute bronchitis, dit houdt in dat er sprake is van meer dan normaal hoesten gepaard gaand met purulent slijm meer dan normaal en het hoesten moet minder dan 4 weken aanwezig zijn.
• Longontsteking, met een medische term pneumonie genoemd.
• Astma
• Chronische bronchitis, dit houdt in dat er sprake is van hoesten gedurende minimaal 3 maanden per jaar, 2 jaar achter elkaar. Chronische bronchitis treedt meestal op in het kader van COPD.
• COPD
• Gastro-oesofegale reflux, het hoestreflex ontstaat door maagzuur wat in de slokdarm omhoog komt.
• Longcarcinoom
• Interstitiële longafwijkingen, bijvoorbeeld longfibrose
• Medicatie, bij ACE-remmers en Beta-blokkers kan men last hebben van hoesten
• Hartfalen, door stuwing in de longen bij hartfalen ontstaat een nachtelijke kriebelhoest
• Psychogeen
• Sigarettenrook
• Andere vluchtige irritantia, bijvoorbeeld verflucht of baklucht
• Cystische fibrose
• Aspiratie
• Longembolie
• Pneumothorax, in de volksmond ook wel een klaplong genoemd

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (2007), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2011), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2008), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen