Longontsteking, oorzaken, symptomen en behandeling

Jaarlijks zijn er 16 nieuwe gevallen van longontsteking (pneumonie) per 1000 Nederlanders. Dit betekent dat er jaarlijks ruim 132.000 Nederlanders longontsteking hebben. 300 gevallen van longontsteking worden veroorzaakt door de Legionellabacterie. Jaarlijks moeten er ruim 32000 mensen in een ziekenhuis worden opgenomen en sterven er jaarlijks ruim 5000 Nederlanders door een longontsteking. Bij een longontsteking zijn de longblaasjes van de longen ontstoken.

Wat zijn oorzaken van longontsteking?
De longen zijn organen die verantwoordelijk zijn voor gasuitwisseling. In de longen wordt bloed verzadigd met zuurstof uit de lucht en wordt koolstofdioxide door het bloed afgegeven aan de longen. Een belangrijke risicofactor voor het krijgen van een longontsteking is een verzwakt immuunsysteem. Een verzwakt immuunsysteem kan voorkomen bij mensen met rokers, alcoholisten, mensen met diabetes mellitus (suikerziekte), COPD, hart- en vaatziekten en HIV/AIDS. Ook bepaalde medicijnen (corticosteroïden) verzwakken het immuunsysteem. Een longontsteking wordt meestal veroorzaakt door een bacterie, schimmel of virus. Een bacterie, virus, of schimmel (micro-organisme) kan ingeademd worden, maar ook via het bloed kan een micro-organisme longontsteking veroorzaken. Een primaire oorzaak kan ook de oorzaak zijn van besmetting met een micro-organismen. Zo kan braaksel wat in de longen is gekomen een perfecte voedingsbodem van micro-organismen zijn. Irriterende stoffen kunnen ook een longontsteking veroorzaken.

Wat zijn symptomen van longontsteking?
Een longontsteking ontstaat vaak na een periode van verkoudheid en/of griep. Kortademigheid, hoesten, bloed en slijm ophoesten zijn symptomen die veel voorkomen bij een longontsteking. Verder voelen mensen met een longontsteking zich niet lekker en is er sprake van een gebrek aan eetlust en koorts (rillingen). Ook kan er sprake van pijn op de borst zijn, omdat de longvliezen worden geprikkeld. Ook kan bij een longontsteking blauwkleuring (cyanose) optreden, omdat het bloed onvoldoende verzadigd wordt met zuurstof. De diagnose wordt gesteld aan de hand van het verhaal van de patiënt, lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed en slijm) en een röntgenfoto.

Hoe verloopt de behandeling van longontsteking?
Een longontsteking is meestal goed te genezen. Antibiotica kan gebruikt worden wanneer er sprake is van een longontsteking veroorzaakt door een bacterie. Pijn en koorts kunnen behandeld worden met pijnstillers. Verder wordt bij een longontsteking aangeraden om te stoppen met roken. Door roken neemt de activiteit van de trilhaartjes af. Trilhaartjes in de longen voeren slijm af. Slijm wat in de longen blijft staan, is een goede voedingsbodem voor bacteriën, virussen en schimmels, waardoor de longontsteking minder snel geneest. Ook wordt aangeraden om voldoende te drinken (geen alcohol) om het vochtverlies door koorts te compenseren en zware lichamelijke inspanning te vermijden. Complicaties van een longontsteking zijn een ontsteking van de longvliezen (pleuritis), ontsteking van het bloed (sepsis) en een abces in de longen.

Bronnen:

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/ademhalingswegen/infecties-van-de-onderste-luchtwegen/omvang/
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/longontsteking.html
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGZiektebeschrijvingen/NHGZiektebeschrijving/Z092.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Longontsteking
http://www.nederland-davos.nl/site/Ziektebeelden_en_Onderzoeken/Overige_longziekten/Pneumonie_Longontsteking.html