Klaplong oorzaken, symptomen en behandeling

Een klaplong wordt ook wel pneumothorax genoemd. een klaplong kan veroorzaakt worden door een verwonding. Ook kan een klaplong zonder echte oorzaak ontstaan. Het is opmerkelijk dat klaplongen vaker voorkomen bij jonge, lange, magere mannen. De diagnose klaplong wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt en een röntgenfoto. Bij een klaplong is er sprake van hevige pijn, kortademigheid en benauwdheid.

Wat zijn oorzaken van een klaplong?
De longen worden omhuld door een vliezen. Deze longvliezen worden pleura visceralis genoemd. Ook aan de binnenzijde van de borstwand (thoraxwand) zit een vlies (pleura parietalis). Tussen de vliezen van de longen en de borstwand zit een klein beetje vocht. De vliezen kleven aan elkaar omdat er een klein beetje onderdruk is tussen de vliezen. Wanneer er echter een gaatje of scheurtje in het vlies van de thorax klappen de longen in elkaar. De longen zijn namelijk zeer elastisch. Wanneer de onderdruk tussen de vliezen verdwijnt, is de elasticiteit van de longen groter, dan de druk buiten longen en klappen ze in elkaar. Een gaatje/scheurtje in het borstvlies kan veroorzaakt worden door een val, trauma/ongeluk en/of door een gebroken rib. Een gebroken rib prikt dan een gaatje in het borstvlies. Ook een grote borstoperatie kan een klaplong veroorzaken. Verder komt een klaplong vaker voor bij jonge, lange, magere mannen. Duikers en mensen die eerder een klaplong hebben gehad, hebben een vergroot risico om nogmaals een klaplong te krijgen. Tenslotte is longemfyseem ook een oorzaak voor een klaplong.

Wat zijn symptomen van een klaplong?
Meestal klapt een long niet volledig in. Wanneer een long inklapt, worden de pijnzenuwen van de longvliezen geprikkeld. Er ontstaat hevige pijn. Deze pijn hangt sterk samen met de ademhaling. Omdat de ingeklapte long niet goed zijn functie kan uitvoeren, ontstaat kortademigheid en benauwdheid. Ook heeft de patiënt het gevoel niet helemaal goed te kunnen doorademen. Ook is de hartfrequentie hoger, ontstaat er lagere bloeddruk (hypotensie) en zijn patiënten sneller vermoeid. Soms lopen patiënten blauw (cyanose) aan, wanneer de gaswisseling (ademhaling) ernstig is aangedaan. De meest ernstige vorm van een klaplong is een spanningsklaplong. Hierbij komt er steeds meer lucht tussen de vliezen, maar de lucht kan er niet meer uit. Het hart, bloedvaten en de longen komen steeds meer in de verdrukking. Dit kan levensgevaarlik zijn. Wanneer er sprake is van een spanningspneumothorax hoort de arts niet meer het ademgeruis (stromen van lucht). Meestal wordt de diagnose klaplong gesteld op basis van het verhaal, lichamelijk onderzoek van de patiënt en een röntgenfoto van de borst. Wanneer een röntgenfoto geen uitsluitsel biedt kan een CT-scan worden gemaakt.

Hoe verloopt de behandeling van een klaplong?
De prognose van een klaplong is goed. De behandeling van een klaplong is er op gericht om de lucht tussen de vliezen te laten ontsnappen. Bij een kleine klaplong wordt met een naald de lucht tussen de vliezen weggezogen. Soms is er bij een kleine klaplong geen behandeling nodig, maar moet de patiënt wel rust nemen en ter observatie in het ziekenhuis verblijven. Na verloop van tijd wordt een controleröntgenfoto gemaakt. Bij een grote klaplong wordt een drain aangelegd. Een drain zorgt ervoor dat de druk weer normaal wordt tussen de longvliezen en borstvlies. Bij mensen die herhaaldelijk een klaplong hebben, kan gekozen worden om de long permanent aan de borstwand te laten hechten. Dit kan door middel van nieten, maar ook door plaatselijk de longvliezen te beschadigen. Door het longvlies te beschadigen (decortatie) vergroeien de longen met de borstwand. Ook kan een longvliesprikkelende stof (talkpoeder) tussen de vliezen worden gebracht, waardoor de longen met de borstwand vergroeien. Dit wordt pleurodese genoemd. Na de behandeling mag tijdelijk geen zware arbeid worden verricht en mag de patiënt niet duiken en vliegen. Verder wordt aangeraden om volledig te stoppen met roken.

Bronnen:

www.klaplong.nl
nl.wikipedia.org
www.lmng.nl
www.gezondheidsnet.nl
www.nlm.nih.gov