Kinderpsychiatrie, slaapstoornissen

Zowel bij de volwassenenpsychiatrie als bij de kinderpsychiatrie, komen veel verschillende aandoeningen voor. De soort aandoening is bij kinderen vaak anders dan bij volwassenen. Bij kinderen komen slaapstoornissen, zoals nachtmerries en slaapwandelen, redelijk veel voor terwijl je deze problemen bij volwassenen eigenlijk bijna niet ziet. Bij volwassen zie je weer veel vaker het probleem slapeloosheid. Dit artikel gaat in op de verschillende slaapstoornissen bij kinderen.

Slaapstoornissen bij kinderen
Slaapstoornissen bij kinderen kunnen erg vervelend zijn voor zowel het kind als de ouders. Veel voorkomende slaapstoornissen bij kinderen zijn nachtmerries, nachtelijke angsten en slaapwandelen. Van nachtmerries en nachtelijke angsten kunnen kinderen veel angst ervaren. Tijdens het slaapwandelen, kan een kind zich bezeren door zich bijvoorbeeld te verstappen of ergens tegen aan te lopen. Hieronder worden de drie groepen slaapstoornissen bij kinderen behandeld.

Nachtmerries bij kinderen
Wanneer kinderen nachtmerries hebben, worden ze wakker vanuit de REM- (rapid eye movement) slaap. Hierbij hebben ze een herroeping van een nare droom, welke ze de nachtmerrie noemen. Nachtmerries komen veel voor bij kinderen, vooral tussen de leeftijd van 5 en 6 jaar oud. Wanneer een kind tijdens zijn slaap last heeft van nachtmerries, zijn deze vaak uitgelokt door angstige momenten gedurende de dag. Wanneer kinderen erg frequent last hebben van nachtmerries, kan dit leiden tot angsten overdag. Het is belangrijk dat de ouders informatie krijgen over de aard van de slaapstoornis. Belangrijk is hierbij te melden dat de nachtmerries meestal vanzelf over gaan in de loop van de tijd. Aan het kind moet ook uitgelegd worden wat een nachtmerrie is en het is belangrijk om met het kind te praten over stressvolle omstandigheden.

Nachtelijke angsten (night terrors)
Nachtelijke angsten bij kinderen komen minder vaak voor dan nachtmerries bij kinderen. Kinderen die te lijden hebben onder nachtelijke angsten, worden plotseling wakker na een paar uur geslapen te hebben. Ze zitten plots rechtop in bed en zijn vaak angstig en verward, soms worden ze ook schreeuwend wakker. Na een paar minuten wordt het kind vervolgens rustiger en gaat weer slapen. Nachtelijke angsten treden op tijdens stadium 3 en 4 van de non-REM slaap. Er bestaat geen echte behandeling voor nachtelijke angsten bij kinderen. Wat mogelijk kan helpen, is het kind, vlak voor het tijdstip waarop het meestal wakker wordt met nachtelijke angsten, wakker te maken.

Slaapwandelen bij kinderen
Kinderen die aan het slaapwandelen zijn, lopen op een mechanische manier rond terwijl ze nog wakker zijn. De ogen zijn hierbij meestal geopend. Het valt op dat bij het slaapwandelen bekende objecten vermeden worden. Slaapwandelen gebeurt meestal vroeg in de nacht, tijdens de non-REM slaap. Het kind kan tijdens het slaapwandelen geagiteerd overkomen en geeft meestal geen antwoorden op vragen die gesteld worden. Het kind is moeilijk te wekken maar kan meestal wel makkelijk terug naar bed geleid worden. Slaapwandelen hoeft niet perse uit wandelen te bestaan. Een kind kan ook alleen maar rechtop in bed zit en herhalende handelingen uitvoeren. Het slaapwandelen, duurt meestal maar enkele minuten en wordt het meeste gezien bij kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Er bestaat geen specifieke behandeling voor slaapwandelen. Het is een slaapstoornis die meestal vanzelf weer over gaat. Bij slaapwandelen kinderen is het wel belangrijk veiligheidsmaatregelen te nemen zodat het kind zich niet kan bezeren tijdens het slaapwandelen.

Bron:

Michael Gelder, Richard Mayou and John Geddes, (2003) Psychiatry, Oxford University Press, Oxford