Kinderpsychiatrie, de algemene oorzaken

Naast volwassenen, kunnen ook kinderen te lijden hebben onder psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen die veel bij kinderen voorkomen zijn autisme, ADHD, PDD-NOS, slaapproblemen, eetproblemen, depressie en gedragsproblematiek. Per aandoening zijn er vaak enkele specifieke oorzaken te noemen. Echter zijn er ook verschillende algemene oorzaken te noemen voor psychiatrische aandoeningen bij kinderen die kunnen bijdragen aan het ontstaan van het probleem.

Algemene oorzaken psychiatrische aandoeningen bij kinderen

Bij elke psychiatrische aandoening die een kind kan krijgen, zijn vaak enkele specifieke oorzaken te noemen. Dit artikel gaat niet in op de specifieke oorzaken van deze aandoening. Er zijn namelijk ook een aantal algemene oorzaken te noemen van psychiatrische aandoeningen bij kinderen. Deze oorzaken kunnen allemaal bijdragen aan het ontstaan van een psychiatrische aandoening en zijn daarom belangrijk om te noemen.

Deze algemene oorzaken kan men opdelen in 3 verschillende groepen; erfelijke factoren, lichamelijke factoren en omgevingsfactoren. Vaak is de oorzaak van een psychiatrische aandoening multifactorieel. Dit wil zeggen dat niet een oorzaak zorg voor het ontstaan van het probleem, maar meerdere oorzaken samen dragen bij aan het ontstaan van het probleem. Vaak zal er sprake zijn van verschillende oorzaken afkomstig uit de verschillende oorzakelijke groepen die samen het probleem doen ontstaan.

Erfelijke oorzaken

Erfelijke factoren zorgen meestal niet direct voor het ontstaan van een psychiatrische aandoening. Vaak dragen zijn indirect bij aan het ontstaan van een psychiatrische aandoening. Factoren die indirect kunnen bijdragen aan het ontstaan van een psychiatrische aandoening zijn onder andere de controle die iemand heeft over zijn eigen gemoedstoestand. Intelligentie is ook een erfelijke factor die indirect kan bijdragen aan het ontstaan van een psychiatrische aandoening. Bij infantiel autisme zijn er wel specifieke erfelijke factoren die direct zorgen voor het ontstaan ervan.

Lichamelijk factoren (ziekte)

Wanneer een kind een ernstige ziekte doormaakt, kan dit leiden tot psychologische problemen. Dit wordt met name gezien bij kinderen die een ziekte betreffende de hersenen doormaken. Kinderen die (ernstige) hersenschade hebben opgelopen, wat meestal tijdens een gecompliceerde bevalling gebeurt, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychiatrische aandoening.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren zijn vaak erg belangrijke factoren bij het ontstaan van een psychiatrische aandoening bij kinderen. Deze factoren kunnen zich zowel afspelen  binnen als buiten het gezin. Hieronder staat een overzicht  (zie tabel 1)van de omgevingsfactoren betreffende het gezin en de omgevingsfactoren buiten het gezin.

kinderpsychiatrie algemene oorzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

Michael Gelder, Richard Mayou and John Geddes, (2003) Psychiatry, Oxford University Press, Oxford