Oorzaak, gevolgen en behandeling astma

Astma is een aandoening van de tractus respiratorius, oftewel een aandoening van de luchtwegen. Je kunt in verschillende mate last hebben van astma. Sommige mensen hebben er nauwelijks last van terwijl andere mensen er dagelijks klachten van kunnen ondervinden. Klachten passend bij astma zijn kortademigheid en benauwdheid. Deze verschijnselen treden vooral op in bepaalde omstandigheden zoals na inspanning of wanneer men in een rokerige ruimte is of bij erg koud en mistig weer.

Astma
Typische klachten die passen bij astma zijn kortademigheid met daarbij een piepende ademhaling op de borst. Daarnaast kun je ook veel last hebben van slijm vorming met daarbij hoesten. Deze klachten komen aanvalsgewijs voor en worden afgewisseld met periodes zonder klachten. De astma klachten ontstaan doordat er sprake is van een inflammatoir proces wat leidt tot obstructie van de luchtpijp, de bronchus. Er ontstaat een luchtwegvernauwing die reversibel is. De luchtwegvernauwing ontstaat doordat er bronchuspasme ontstaan en zwelling van de mucosa en een verhoogde slijmproductie. Dit proces wordt ook wel bronchiale hyperreactiviteit genoemd. Dit kan uitgelokt worden door diverse aspecifieke prikkels. Deze prikkels kunnen zijn; overgang van warm naar koud, overgang van koud naar warm, stof, rook, virale infecties, lichamelijke inspanning of bepaalde medicijnen.

Hoe vaak komt astma voor?
De incidentie van astma, dit wil zeggen het aantal nieuwe gevallen, is ongeveer 3 per 1000 mensen per jaar. De nieuwe gevallen van astma betreffen vooral jonge kinderen. Onder de leeftijd van 15 jaar zie je dat astma iets vaker ontstaat bij jongens dan bij meisjes. Er is ook gebleken dat in hogere sociale klassen minder astma voorkomt dan in de andere sociale klassen. De prevalentie van astma, dat wil zeggen de hoeveelheid dat astma voorkomt, is ongeveer 30 tot 35 per 1000 mensen.

Behandeling van astma
Bij de behandeling van astma is het heel belangrijk dat er eerst ingeschat wordt wat de ernst van de aandoening is. Deze kan namelijk nogal wat verschillen per persoon. En daarmee verschilt de behandeling ook. Sommige mensen hebben geen medicamenteuze behandeling nodig. Adviezen kunnen dan voldoende zijn. Je kunt dan denken aan adviezen als niet beginnen met roken of stoppen met roken en vermijden van stoffen waar men allergisch voor is zoals huisdieren en huisstofmijt.
Wanneer er wel een medicamenteuze behandeling nodig is bestaat deze uit inhalatiemiddelen. Je hebt inhalatiestoffen die de symptomen van astma tegen gaan maar je hebt ook inhalatiestoffen die preventief werken bij astma, dit zijn de zogenaamde ontstekingsremmers.

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (1999), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2003), Bohn Stafleu van Lofhum
, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2003), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen