Anorexia en boulimia nervosa

Wanneer iemand aan een eetprobleem lijdt, wil dit niet perse zeggen dat men heel mager is. Je kunt ook dik zijn of daartussenin. Mensen met een eetstoornis zijn dwangmatig met hun eetgedrag bezig. Het bezig zijn met eten, neemt je volledig in beslag. Men kan daarbij dwangmatig eten, dit afwisselen met extreem lijnen, eten uitbraken, laxeermiddelen gebruiken, en/of bovenmatig bewegen. Patiënten met een eetstoornis, hebben vaak een ‘ideaal gewicht’ voor ogen en vinden dat ze hier niet aan voldoen.

Eetstoornissen
Waarom bestaan er eetstoornissen? Is de oorzaak grotendeels toe te schrijven aan een psychiatrisch ziektebeeld of is het een mediahype? En wanneer de oorzaak van de eetstoornissen bij de media gevonden wordt, kun je deze mediahype dan wel behandelen? Er is zeker een verband te zien tussen hoe volgens de media een ideale vrouw er uit ziet en hoe jonge meisjes er graag uit willen zien. Bij eetstoornissen is het echter zo dat de oorzaak niet hier gevonden wordt, het kan er wel aan bijdragen maar is niet de primaire oorzaak van een eetstoornis. De primaire oorzaak moet toch vaak gevonden worden op het psychische vlak.

Er zijn verschillende eetstoornissen, hieronder vind je een overzicht:

Anorexia nervosa
Bij anorexia nervosa heeft iemand een vervormd beeld van zijn eigen lichaam. Er is een continue angst aanwezig om dik te worden. Het lichaamsgewicht wat nagestreefd wordt, is lager dan een normaal lichaamsgewicht. Vrouwen die aan anorexia nervosa lijden kunnen onregelmatigheden in de menstruatie krijgen.

De volgende criteria komen uit de DSM-IV en ICD-10. Hier moet men aan voeldoen, wil men aan anorexia nervosa lijden:
• Weigering het lichaamsgewicht te handhaven
• Intense angst om in gewicht toe te nemen
• Stoornis in beleving van lichaamsgewicht of -vorm
• Hormonale stoornissen zoals amenorroe
Anorexia nervosa is nog op te delen in het beperkende en het purgerende type. Bij het beprekende type eet en drinkt men nauwelijks en bij het purgerende type braakt men veel en worden vaak laxantia gebruikt.

Boulimia nervosa
Boulimia nervosa staat ook wel bekend als boulimie. Het is een psychologische toestand waarbij men terugkerende eetbuien heeft. Deze eetbuien worden gevolgd door opzettelijke handelingen die de opname van het voedsel compenseren en gewichtstoename verhinderen. Deze handelingen kunnen zijn; braken, gebruik van laxeermiddelen of andere medicijnen, buitensporige lichamelijke activiteit en vasten.

De volgende criteria komen uit de DSM-IV en ICD-10. Hier moet men aan voldoen, wil men aan boulimia nervosa lijden:
• Vreetbuien, 2x/week, minimaal 3 maanden
• Compensatiegedrag, 2x/week, minimaal 3 maanden
• Zelfbeoordeling o.b.v lichaamsgewicht en -vorm
• Niet uitsluitend als symptoom van anorexia nervosa
Ook bij boulimia nervosa zijn er twee typen, het purgerende en het niet-purgerende type.

Er zijn ook nog eetstoornissen die niet onder boulimia of anorexia vallen:
• Partieel syndroom
• Subtreshold disorder
• Vreetbuienstoornis (binge eating)
• Andere atypische eetstoornissen

Eetstoornissen zijn ernstige aandoeningen die grote gevolgen kunnen hebben voor degene die er aan lijdt maar ook voor de mensen in de omgeving van de patiënt. Deze aandoeningen kunnen zelf leiden tot het overlijden van de persoon die aan de aandoening lijdt. Vroege herkenning van de problematiek is daarom erg belangrijk.

Bronnen:
Edward P. Sarafino, Health Psychology (2002), John Wiley & Sons, New York
Michael Gelder, Richard Mayou
, John Geddes, Psychiatry (2003), Oxford University Press, New York