Jumpers knee oorzaken, symptomen en behandeling

Een jumpers knee wordt ook wel een springersknie genoemd. Een springersknie komt voor bij mensen die veel aan sporten doen waarbij veel gesprongen moet worden, zoals basketbal, korfbal, handbal en volleybal. Een typisch symptoom is pijn bij het sporten vlak onder de knieschijf en soms ook na het sporten. Ook is de knieschijfpees drukpijnlijk. De behandeling bestaat uit rust, passieve en actieve behandeling door de fysiotherapeut. Soms wordt er een brace gebruikt.

Wat zijn oorzaken van jumpers knee?
Een jumpers knee is een typische overbelastingsblessure die vooral bij sporters voorkomt, die veel moeten springen. Vandaar ook de naam jumpers knee. Typische sporten waarbij veel gesprongen moet worden, zijn basketbal, korfbal, handbal en volleybal. Bij een jumpers knee is de knieschijfpees (patellapees) vlak onder de knieschijf (patella) geïrriteerd. Aan de bovenzijde van de knieschijf zitten sterke spieren vast. Deze spieren worden ook wel de quadriceps genoemd. Aan de onderzijde van de knieschijf zit een pees vast. Deze pees wordt ook wel de patellapees genoemd en hecht aan het scheenbeen (tibia). Bij springen ontwikkelt de quadriceps zeer veel kracht. De ontwikkelde kracht komt ook op de patellapees terecht. Bij veel springen, moet de patellapees dus veel krachten verwerken. De patellapees kan hierdoor geïrriteerd raken en reageren met een lokale ontstekingsreactie vlak onder de knieschijf. Slecht schoeisel, plots de trainingsbelasting opvoeren, X- of O-benen en de ondergrond kunnen de belasting op de knieschijf verhogen. De blessure komt ook voor bij kinderen en pubers waarbij plots de belasting op de knieschijf toeneemt. Een oorzaak van toenemende belasting kan het fietsen naar de middelbare school zijn, wanneer kinderen dit niet gewend zijn.

Wat zijn symptomen van jumpers knee?
Wanneer de patellapees geïrriteerd is, reageert deze met een lokale ontstekingsreactie. Typische ontstekingsreacties zijn, rubor (roodheid), tumor (zwelling), calor (warmte), dolor (pijn) en functio leasie (functieverlies). In het beginstadium (graad 1) is er vlak na het sporten wat pijn. In een later stadium (graad 2) wanneer de blessure wat ernstiger is geworden is er ook pijn bij aanvang van sporten wat pijn en ook vlak na het sporten. In een nog later stadium (graad 3) is er altijd pijn tijdens inspanning. Bij graad 4 is er constant pijn, zowel in rust als tijdens inspanning. Vaak is de knieschijfpees drukpijnlijk en is er pijn wanneer het onderbeen tegen weerstand in gestrekt moet worden. Vaak is het traplopen ook pijnlijk.

Hoe verloopt de behandeling van jumpers knee?
Een jumpers knee is goed te behandelen. De klachten verdwijnen vaak zonder resten. Ondanks dat de klachten restloos verdwijnen is het belangrijk de oorzaak van de klachten te achterhalen en ervoor te zorgen dat er maatregelen tegen de oorzaak worden genomen. In het beginstaduim van de klacht kan wat ijs worden gebruikt om de pijn te dempen. Vaak bestaat de behandeling uit rust. Door rust kan de knieschijfpees rustig herstellen. Na een periode van rust is het belangrijk om de belasting rustig op te voeren. In de periode van rust kan de fysiotherapeut ervoor kiezen om krachttraining te doen. Krachttraining zorgt voor sterkere spieren en een sterkere knieschijfpees. De knieschijfpees kan dan de beter de krachten verwerken. Ook kan een brace worden voorgeschreven. Een brace verdeelt de krachten gelijkmatig. Verder kan de fysiotherapeut een soort van massage toepassen om het herstel te bevorderen. In de meeste gevallen bestaat de behandeling uit een combinatie van behandelvormen. Wanneer de pijn zeer ernstig is, kan de patiënt paracetamol gebruiken. Paracetamol versnelt echter niet het herstel.

Bronnen:

nhg.artsennet.nl
www.fysiotherapie-enschede.nl
www.orthopedieherentals.be