Leverkanker, oorzaken, symptomen en behandeling

De lever is betrokken is bij de afbraak van gevaarlijke stoffen voor het lichaam. Ook maakt de lever belangrijke eiwitten voor het lichaam en maakt het gal. Gal wordt opgeslagen in de galblaas en is nodig voor de vetvertering. De lever is het grootste interne orgaan van het lichaam en ligt vlak onder de rechterlong. Primaire leverkanker komt weinig voor. De meeste voorkomende kanker aan de lever is secundaire leverkanker en ontstaat door uitzaaiingen van kanker ergens anders in het lichaam.

Wat zijn oorzaken van leverkanker?
Primaire leverkanker kan veroorzaakt worden door chronisch alcoholmisbruik en hepatitis B en C. Secundaire leverkanker wordt veroorzaakt door uitzaaiingen van kankers ergens anders in het lichaam. Wanneer een kanker groeit, kunnen kankercellen de bloedbaan en/of lymfebaan bereiken en via de bloed- en/of lymfestroom naar de lever vervoerd worden. De lever is zeer goed doorbloed. Kankercellen kunnen dus eenvoudig de lever bereiken. Leverkanker kan ook veroorzaakt worden door bepaalde schimmels die op pinda’s en noten voorkomt.

Wat zijn symptomen van leverkanker?
Jaarlijks worden er 1 tot 3 per 100.000 Nederlanders gediagnosticeerd met leverkanker. Leverkanker komt meer dan 3 keer zo vaak voor bij mannen. Leverkanker komt het meeste voor bij mannen tussen de 50 en 60 jaar. De lever is zeer belangrijk in het afbreken van giftige stoffen, wanneer de lever door een groeiende levertumor niet meer goed zijn ontgiftende functie kan uitvoeren, wordt het lichaam door zichzelf vergiftigd. Ook kan een levertumor bloedvaten dichtdrukken waardoor de druk in andere vaten oploopt. Hierdoor kunnen spataderen rond de maag en slokdarm ontstaan. Ook maakt de lever belangrijke eiwitten, wanneer onvoldoende van deze eiwitten worden gemaakt, ontstaat er vochtophoping in de buik. Deze vochtophoping wordt een ascites genoemd. Verder is de lever betrokken bij het maken van gal. Wanneer de gal niet kan afvloeien naar de galblaas, kan geelzucht ontstaan en worden vetten niet goed verteerd. Naast deze symptomen zijn mensen met leverkanker vaak moe en zwak, is er sprake van onverklaard gewichtsverlies, misselijkheid en braken, minder eetlust en buikklachten. De diagnose wordt gesteld met behulp van een leverbiopt, bloedonderzoek, CT-scan, PET-scan en/of MRI-scan.

Hoe verloopt de behandeling van leverkanker?
In de behandeling van leverkanker zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan chemotherapie, bestraling of operatie worden toegepast, maar ook cryotherapie (plaatselijke bevriezing) of lasertherapie, lokale chemotherapie en lokale verhitting van de kankercellen. Ook kan een totale levertransplantatie nodig zijn. Wanneer het operatief verwijderen goed mogelijk is, heeft een operatie vaak de voorkeur. Bij het verwijderen van de kankercellen moet nog ongeveer 30% gezond leverweefsel overblijven. De behandelvorm hangt echter af van de prognose van de kanker. De prognose van een primaire leverkanker is doorgaans goed. Wel krijgen mensen met een primaire leverkanker na behandeling het stringente advies te stoppen met alcoholgebruik. De prognose van een secundaire leverkanker is slecht. Een secundaire leverkanker is het gevolg van een uitzaaiing van een kanker elders in het lichaam. Dit betekent dat de primaire kankerhaard al is uitgezaaid en de kanker al in een ver stadium is.

Bronnen:

www.mlds.nl
www.zowerkthetlichaam.nl
www.nki.nl
www.kiesbeter.nl
www.medicinfo.nl
www.tegenkanker.nl