Voortplantingsstelsel; hormonen en voortplanting

De voortplantingshormonen gonadotrofine Releasing Hormone (GnRH), follikel stimulerend hormoon (FSH), lute├»niserend hormoon (LH), androgenen (met name testosteron), oestrogenen, progesteron en inhibine zijn belangrijke hormonen die de functie van het voortplantingsstelsel…