Hormoonspiegels van het bloed

Hormonen zijn boodschapperstoffen die op de lange termijn de activiteit van doelorganen be├»nvloeden. De hormoonspiegels van het bloed fluctueren gedurende de dag. De hormoonconcentratie van het bloed is niet alleen…