Riboflavine, Vitamine B2

Riboflavine oftewel vitamine B2 wordt een wateroplosbaar vitamine genoemd. Het is echter niet goed oplosbaar in water. Vitamine is nog slechter oplosbaar in de organische vloeistoffen. Riboflavine (flavine betekent geel)…