De bouw en werking van het oog

Het oog is een heel belangrijk orgaan voor de mens. Er zijn vele aandoeningen die invloed hebben op het oog en daarmee op de visus van de mens. Wanneer iemand…