Disclaimer en Privacyverklaring

Aansprakelijkheid www.zowerkthetlichaam.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. www.zowerkthetlichaam.nl…