Kort overzicht endocrinologie (hormonen)

De intercellulaire communicatie en functie wordt door de extracellulaire vloeistof op verschillende manieren be├»nvloed. Neuraal door neurotransmitters, endocrien door hormonen, neuro-endocrien waarbij neurohormonen de celfunctie be├»nvloeden, paracrien waarbij celproducten nabij…