Urineproductie door de nieren 2

Het glomerulaire filtraat stroomt achtereenvolgens door de proximale tubulus, Lis van Henle, distale tubulus, verzameltubulus en verzamelbuis, voordat het wordt uitgescheiden als urine. Tijdens dit proces worden sommige stoffen gereabsorbeerd…

Regulatie van de osmolariteit door de nieren

Cellen moeten omgeven worden door extracellulaire vloeistof van een constante concentratie om goed te kunnen functioneren. De totale concentratie (osmolariteit) wordt bepaald door het aantal opgeloste deeltjes in een bepaald…