Nierziekten en diuretica

Een diureticum vergroot de uitscheiding van de hoeveelheid urine. Veel diuretica vergroten ook de uitscheiding van opgeloste stoffen (met name Natrium en Chloride). De meeste diuretica verminderen de reabsorptie van…