Waarom is Corona (COVID-19, SARS-COV2) zo gevaarlijk?

COVID-19 is een virus van de onderfamilie van Coronavirussen. Andere coronavirussen zijn het eenvoudige ongevaarlijke verkoudheidsvirus, maar ook het gevaarlijke Severe Acute Respiratory Syndrome (ook wel SARS genoemd) en ernstige Middle East Respiratory Syndrome (ook wel MERS genoemd). COVID-19 nu in het vervolg eenvoudigweg Corona genoemd, vermenigvuldigt zich in de neus, waardoor het makkelijk wordt overgedragen. De combinatie van een relatief hoge mortaliteit (veel mensen sterven aan Corona), een hoge besmettelijkheid (oftewel reproductiegetal), de intensieve zorg die veel Coronapatiënten nodig hebben en het nog ontbreken van een vaccin maken van het Coronavirus een gevaarlijk virus.

Hoeveel mensen sterven aan Corona?

Ongeveer 3,4% van de mensen waarvan bekend is dat zij besmet zijn met Corona, sterft aan het virus. Nuancering van bovenstaand sterftecijfer van Corona is op zijn plaats. Het sterftecijfer (mortaliteit) is in bovenstaande zin namelijk berekend op basis van het aantal mensen waarbij een Coronabesmetting is bevestigd. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen met Corona besmet, terwijl de besmetting niet is bevestigd.

Voorzichtige schattingen gaan daarom uit van een mortaliteit van Corona van ongeveer 1.6%.

In vergelijking; de mortaliteit van de normale seizoensgriep is 0,1% en eist jaarlijks wereldwijd al 250.000 tot 500.000 doden.

Bij dit mortaliteitscijfer is ook weer een nuancering op zijn plaats. De dodelijkheid van Corona neemt namelijk toe met het stijgen van de leeftijd. Zo is de mortaliteit bij mensen tot 50 jaar lager dan 0,5%. Bij mensen tussen 50 en 59 jaar sterft gemiddeld 1,3% van de Coronapatiënten. Van Coronapatiënten tussen de 60 en 69 sterft 4,6%. Van Coronapatiënten tussen de 70 en 79 jaar sterft 9,8% en van Coronapatiënten ouder dan 80 jaar sterft 18%.

Bij landen waarbij de gemiddelde leeftijd van de inwoners hoog is, zal mits er geen passende maatregelen worden genomen de mortaliteit ten gevolge van Corona stukken dus hoger liggen, dan bij landen met relatief jonge inwoners.

Ook bij mensen die onder andere lijden aan overgewicht, diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten, kanker, of COPD is de mortaliteit van Corona stukken hoger.

De besmettelijkheid van Corona is hoog

Wanneer we nogmaals naar de seizoensgriep kijken, dan valt op dat de besmettelijkheid (ook wel reproductiegetal, of R0 genoemd) van de seizoensgriep 1,3 is. Dit betekent dat een persoon met de griep gemiddeld 1,3 anderen met de griep besmet. Stel er worden geen maatregelen genomen, dan leiden 10 besmettingsronden van de seizoensgriep uiteindelijk tot (1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 1,3) net geen 14 mensen met de griep.

De R0 van Corona is stukken hoger dan de seizoensgriep. De R0 van Corona is namelijk 2,2 en misschien nog wel hoger. Na 10 besmetttingsronden zijn 2656 mensen besmet met de griep. Elke volgende besmettingsronde van Corona leidt tot meer dan een verdubbeling van het aantal mensen besmet met Corona. Van het aantal mensen besmet, sterft gemiddeld genomen 1,6%.

Veel Coronapatiënten hebben intensieve zorg nodig

Naast de hoge mortaliteit en het hoge reproductiegetal van Corona, is bij ongeveer 20% van de Coronapatiënten ziekenhuisopname nodig. Bij ongeveer 5% van het totale Coronapatiënten is IC-opname nodig waarbij de gemiddelde IC-opname 3 tot 4 weken is. De gemiddelde behandelduur op een IC is dus lang, terwijl het aantal IC-bedden beperkt is. Een plotse grote stroom van Coronapatiënten die intensieve zorg nodig hebben, overspoeld dus letterlijk de IC-capaciteit.

Er is nog geen Coronavaccin

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de seizoensgriep is er nog geen vaccin tegen Corona. Dit betekent dat er nog geen manier is om kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen een Coronabesmetting. In potentie kunnen dus veel kwetsbaren besmet raken door en overlijden aan Corona.

Zoals reeds beschreven; wanneer veel mensen gelijktijdig Corona krijgen, worden ziekenhuizen in het algemeen en IC-afdelingen in het algemeen overspoeld met Coronapatiënten, waardoor de noodzakelijke zorg niet gegarandeerd kan worden.

Hoe kan Corona minder gevaarlijk worden

Een probaat middel om het gevaar van Corona de kop in te drukken zo lang er nog geen vaccin is, is om het reproductiegetal te verkleinen. Door het reproductiegetal te verkleinen, raken minder mensen, waaronder kwetsbaren niet gelijktijdig besmet. Doordat minder mensen gelijktijdig besmet raken, kunnen de ziekenhuizen in het algemeen en de IC in het bijzonder de stroom van Coronapatiënten beter verwerken. Dit wordt het zogenaamde flattenthecurve genoemd.

Het reproductiegetal van Corona is te beperken door sociale onthouding (social distancing). Social distancing betekent dat het aantal sociale contacten, of eigenlijk zoveel mogelijk contacten (ook werkcontact) beperkt moet worden. Door strikt te zijn in sociale onthouding neemt de kans af dat mensen zichzelf en anderen besmetten.

Ook ruime fysieke afstand houden tot anderen, geen handen te schudden, regelmatig grondig je handen wassen en niet aan je gezicht zitten, leidt tot een lager reproductiegetal.