Eigenschappen van type 2 spiervezels

In het menselijk lichaam zijn de gladde spieren, de hartspier en de skeletspieren te onderscheiden. De gladde spieren en de hartspier staan niet onder invloed van de wil en worden aangestuurd door het autonome zenuwstelsel. De skeletspieren staan wel onder de invloed van de wil en zijn gehecht aan verschillende botpunten van het skelet, waardoor ze lichaamsbeweging mogelijk maken. De skeletspieren bestaan uit spiervezels en deze spiervezels zijn er grofweg in twee verschillende typen. Deze twee typen spiervezels zijn de type 1 en 2 spiervezels. Type 2 spiervezels zijn uitzonderlijk goed toegerust op korte zeer krachtige contracties. Type 2 spiervezels kunnen krachtig samentrekken door zowel electrochemische als metabole eigenschappen.

Electrochemische eigenschappen van type 2 spiervezels
Type 2 spiervezels zijn goed toegerust op korte, krachtige contracties (spiersamentrekkingen). Type 2 spiervezels kunnen krachtig samentrekken door een aantal electrochemische eigenschappen. Deze electrochemische eigenschappen zijn:

  • Type 2 spiervezels kunnen zeer snel het signaal van het motoneuron om te samentrekken verspreiden over de spiervezel. Een motoneuron is een zenuwcel (neuron) die spiervezels aanstuurt om samen te trekken
  • Type 2 spiervezels bezitten myosine-ATPase wat zeer snel werkt. Myosine-ATPase is een enzym dat adenosinetrifosfaat (ATP) afbreekt in adenosinedifosfaat (ADP) en fosfaat (P). Bij de afbraak van ATP in ADP en P komt energie vrij die de spier gebruikt om samen te trekken
  • Type 2 spiervezels kunnen zeer snel calcium vrijmaken uit het sarcoplasmatisch reticulum. Het sarcoplasmatisch reticulum is een opslagplaats voor calcium. Calcium is nodig om verschillende onderdelen van de spiervezel met elkaar te laten reageren om zodoende te kunnen samentrekken
  • Type 2 spiervezels kunnen zeer snel crossbridges (kruisbruggen vormen). Kruisbruggen zijn een verbinding tussen de spiereiwitten myosine en actine en een belangrijk onderdeel van de spiersamentrekking

Metabole eigenschappen van type 2 spiervezels
Type 2 spiervezels kunnen gemiddeld drie tot vijf keer zo snel kracht genereren, dan type 1 spiervezels. Type 2 spiervezels kunnen zo snel kracht genereren, omdat ze met snelle energiesystemen ATP genereren. Deze snelle energiesystemen zijn:

  • Vrij ATP dat in de type 2 spiervezel ligt opgeslagen en door snel myosine-ATPase wordt afgebroken tot ADP en P
  • Creatinefosfaat (CrP) dat in de type 2 spiervezel ligt opgeslagen. Wanneer CrP wordt afgebroken tot creatine en fosfaat, komt er snel energie vrij waarmee vervolgens uit ADP en P weer ATP gevormd kan worden
  • Glycolyse. De glycolyse is de snelle anaerobe (zonder zuurstof) van glucose tot lactaat

De type 2 spiervezels worden met name gebruikt bij activiteiten waarbij zeer snel veel kracht en snelheid nodig is. Typische activiteiten waarbij de type 2 spiervezels worden gebruikt zijn sprints, powerliften, springen en gewichtheffen.

Er zijn drie soorten type 2 spiervezels; type 2A, type 2x en type 2B spiervezels
De type 2 spiervezels zijn weer onder te verdelen in drie verschillende subtypen. Deze drie verschillende subtypen zijn:

  • Type 2A spiervezels
  • Type 2x spiervezels
  • Type 2B spiervezels

De verschillende subtypen type 2 spiervezels worden hieronder beschreven.

Type 2A spiervezels
De type 2A spiervezels worden ook wel de intermediaire spiervezels, of Fast Oxidative Glycolytic (FOG) spiervezels genoemd. De FOG-spiervezels kunnen redelijk goed aeroob (met zuurstof) en goed zonder zuurstof ATP produceren.

Bronnen:

William D. McArdle, Victor L. Katch, & Frank I. Katch (2014) Exercise Physiology, Nutrition, Energy, and Human Performance, LWW Philadelphia