Het hart is een efficiënte spier. Het hart als allesbrander

Het hart voorziet 24 uur per dag een leven lang de weefsels van het noodzakelijke bloed. Het hart voorziet de weefsels van bloed door het bloed rond te pompen. Om het bloed rond te pompen, moet de hartspier samentrekken. Om te kunnen samentrekken heeft de hartspier energie nodig. Het hart heeft echter maar een klein beetje energie nodig om het bloed rond te kunnen pompen. In rust gebruikt het hart ongeveer 1,6% van het totale caloriegebruik en bij zeer zware inspanning nog geen 1% van het totale caloriegebruik. Dit betekent dat het hart een zeer efficiënt orgaan is. Het hart produceert de energie die het nodig heeft door brandstoffen te verbranden. Het hart kan bijna alle brandstoffen die in het lichaam voorkomen, verbranden en kan beschouwd worden als allesbrander. Het hart is bijzonder goed in het verbranden van lactaat.

Het cardiovasculaire product; werkvermogen van het hart
In rust is het werkvermogen van hart ongeveer 1,3 Watt. Bij maximale inspanning is het werkvermogen van het hart ongeveer 3 Watt, terwijl het totale vermogen wat lichaam bij zware arbeid wel 500 Watt kan zijn bij goed getrainde zeer fitte mensen. Dit betekent dat het hart zeer efficiënt werkt. Het kan met een klein vermogen heel erg goed de weefsels van het noodzakelijke bloed voorzien.
Het werkvermogen van het hart wordt vaak uitgedrukt met het cardiovasculaire product. Het cardiovasculaire product is het product van de systolische bloeddruk (systolic blood pressure; SBP) en hartslagfrequentie (HF). In formulevorm is dat:

  • Cardiovasculaire product= SBP X HF

Het cardiovasculaire product wordt in het Engels ook wel Rate-Pressure Product genoemd en geeft een schatting van het werkvermogen en zuurstofgebruik van het hart.
In rust is het cardiovasculaire product ongeveer 6000. Bij maximale inspanning kan het cardiovasculaire product wel 40000, of meer worden.

Brandstoffen van het hart
Aerobe en anaerobe energiesystemen
Het lichaam kan op verschillende energie vrijmaken om te kunnen functioneren. Het lichaam kan met, of zonder zuurstof energie (AdenosineTrifosfaat; ATP) vrijmaken. ATP-productie zonder zuurstof verloopt via anaerobe energiesystemen. ATP-productie met zuurstof verloopt via aerobe energiesystemen. Uiteindelijk wordt ruim 95% van alle ATP die het lichaam nodig heeft aeroob geproduceerd.

Het hart levert aeroob energie
Het hart is ontzettend goed in staat om aeroob energie vrij te maken. Dit komt omdat de hartspier ontzettend veel mitochondriën bevat. De mitochondrie is de energiecentrale van de cel die met zuurstof ATP produceert. Een weefsel dat veel mitochondriën bevat, kan dus ontzettend goed aeroob ATP produceren. Daarnaast is de hartspier ontzettend goed doorbloed. Dit betekent dat het hart veel zuurstof aangeboden krijgt.

Het hart is een allesbrander
Het hart kan beschouwd worden als een allesbrander. Het hart kan alle brandstoffen in het lichaam verbranden. De verschillende brandstoffen die het hart kan verbranden, zijn vetten, koolhydraten en lactaat. Welke brandstoffen het hart verbrand, is afhankelijk van wat het lichaam aan het doen is en welke brandstoffen voorhanden zijn.
Vlak na een koolhydraatrijke maaltijd zal het lichaam met name glucose verbranden. In rust zal het hart met name vet verbranden. Bij inspanning van matige intensiteit zal het hart 33% vet, 33% koolhydraten en 33% lactaat verbranden. Bij zeer zware inspanning zal het hart 65% van de energie halen uit lactaatverbranding.
Dat het hart zo goed lactaat kan verbranden, is ontzettend gunstig. Dit betekent namelijk dat het hart veel lactaat wegwerkt wat de spieren produceren. De spieren produceren veel lactaat als zij anaeroob functioneren. Hierbij treedt verzuring op als het lactaat niet wordt weggewerkt. Doordat het hart lactaat wegwerkt bij zeer zware inspanning zullen de spieren minder snel verzuren en kunnen langer doorgaan met zware inspanning leveren.

Lees ook:

Schrijf ook voor de grootste online bibliotheek en verdien een extra inkomen

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Wat is angina pectoris (pijn op de borst) en hartinfarct?

Inspanningsfysiologie; de bloeddruk tijdens sporten

Gezonde leefstijl en medicijnen bij hoge bloeddruk

De circulatie; regulatie van bloeddruk

De circulatie; soorten bloedvaten

Het hart; regelmechanismen van het hart

Het hart; systolische en diastolische bloeddruk

Bronnen:

William D. McArdle, Victor L. Katch, & Frank I. Katch (2014) Exercise Physiology, Nutrition, Energy, and Human Performance, LWW Philadelphia