Inspanningsfysiologie; ventilatie en ademhaling

De ventilatie is het verplaatsen en verwisselen van lucht in de longen. Hiervoor moet buitenlucht zich verplaatsen richting en in de longen. Tijdens deze verplaatsing van lucht richting en in de longen, wordt de lucht verwarmd, bevochtigd en ontdaan van ziekteverwekkers. De daadwerkelijke ademhaling (gaswisseling) vindt plaats in de alveoli (longblaasjes) van de longen. De alveoli bestaan uit een zeer dunne wand en worden bedekt door vele longcapillairen. Tussen de lucht in de alveoli en de longcapillairen vindt de gaswisseling plaats. Hoewel er per minuut in rust tussen de vijf en zes liter lucht wordt vereademd, wordt er per minuut 250 milliliter zuurstof opgenomen door het lichaam.

Ventilatie is het verplaatsen en verwisselen van lucht in de longen

De ventilatie is er op gericht om lucht te verplaatsen en verwisselen van lucht in de longen. In de longen zit een mengsel van lucht. Dit mengsel van lucht bestaat uit daadwerkelijke buitenlucht vermengd met lucht van de gaswisseling. Tijdens de ventilatie verplaatst de lucht zich achtereenvolgens door de:

  • Mond, of neus waar de lucht wordt verwarmd en verzadigd met water. Ook worden met name in de neus potentiĆ«le ziekteverwekkers opgevangen
  • Luchtpijp (trachea)
  • Bronchi
  • Bronchiolen
  • Alveoli (longblaasjes)

In de alveoli vindt de daadwerkelijke ademhaling plaats. De daadwerkelijke ademhaling is het uitwisselen van gassen die in lucht in de longen zit met opgeloste gassen in het bloed wat door de longcapillairen (zeer kleine bloedvaten; haarvaten) stroomt. Deze gassen zijn zuurstof en koolstofdioxide. Bloed wat door de longcapillairen stroomt, geeft koolstofdioxide af en neemt zuurstof op. Zuurstof is nodig voor de verbrandingsprocessen van bijna alle cellen van het lichaam. Bij deze verbrandingsprocessen worden koolhydraten en vetten verbrand met behulp van zuurstof en komen energie en koolstofdioxide vrij.

De longen
Ademhaling vindt plaats in de longen
In de longen vindt de daadwerkelijke ademhaling plaats. Het grootste gedeelte van de longen bestaat uit alveoli. De alveoli vormen een zeer dunne wand tussen de longcapillairen en de lucht (die uit gassen bestaat) in de longen. Doordat de concentratie van zuurstof in de longcapillairen laag is en in de lucht van longen hoog is, beweegt zuurstof zich door diffusie richting en in de longcapillairen. Koolstofdioxide beweegt door diffusie de andere kant op, dus uit de longcapillairen richting de lucht in de longen.

Afmetingen van de longen
De long van een volwassen mens weegt gemiddeld een kilogram; waarbij de rechter long iets zwaarder is dan de linker long. Dit komt omdat het hart zich iets meer links van de middellijn van het lichaam bevindt en daardoor ruimte inneemt waar anders longweefsel zou zitten. De longinhoud van de beide longen samen is vier tot zes liter en hebben een oppervlakte van een tennisveld.
De longen bestaan voor 10% uit daadwerkelijk longweefsel. Het grootste deel van de longen bestaat uit lucht en bloed. De lucht bevindt zich in de longen. Het bloed bevindt zich in de longcapillairen. Doordat de longen zo goed doorbloed worden, zijn de longcapillairen niet meer als losse haarvaten te onderscheiden, maar vormen als het ware een aaneengesloten netwerk van bloedvaten over de longen.

De alveoli
De alveoli zijn de functionele eenheden van de longen. In de alveoli vindt de daadwerkelijke gaswisseling (ademhaling) plaats. Om deze reden bevatten de longen tussen de 500 en 700 miljoen alveoli en hebben de alveoli de grootste bloedvoorziening van het lichaam. Tussen het bloed wat door de longcapillairen en de lucht in de alveoli vindt gaswisseling plaats. Deze gaswisseling vindt zeer snel plaats, omdat de wanden van de alveoli zo dun zijn. Doordat de alveoli uit zeer elastisch materiaal bestaan, hebben ze de neiging om dicht te klappen. Hier heeft het lichaam echter iets op gevonden. De alveoli scheiden surfactant uit. Surfactant houdt de alveoli open, waardoor de alveoli minder snel dichklappen.

Ademen en gaswisseling
Bij een normale rustige ademhaling wordt ongeveer vijf tot zes liter lucht per minuut ingeademd. Bij een zeer snelle en diepe ademhaling, tijdens zware arbeid, of sport kan wel 20 tot 30 liter lucht worden ingeademd. Lucht bestaat uit ongeveer 20% uit zuurstof. Dit betekent dat bij een rustige ademhaling ongeveer een liter zuurstof wordt ingeademd en bij zware arbeid vier tot zes liter zuurstof wordt ingeademd. Echter komt maar ongeveer 25% van de ingeademde zuurstof in het bloed terecht. Het vermogen om zuurstof vanuit de lucht in de longen in het bloed te krijgen, wordt zuurstofopname genoemd. Bij een ademhaling in rust is de zuurstofopname ongeveer 250 milliliter (ml) zuurstof per minuut. De afgifte van koolstofdioxide is ongeveer 200 ml per minuut.

Lees ook:

Schrijf ook voor de grootste online bibliotheek en verdien een extra inkomen

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Ademhaling; overzicht van het ademhalingsstelsel

Ademhaling; anatomie van het ademhalingsstelsel

Ademhaling; inademing en uitademing

Ademhaling; de rol van druk en diffusie in de ademhaling

Longen en ademhaling

Bronnen:

William D. McArdle, Victor L. Katch, & Frank I. Katch (2014) Exercise Physiology, Nutrition, Energy, and Human Performance, LWW Philadelphia