Inspanningsfysiologie; anaerobe energiesystemen

Alle energie die de spieren nodig hebben, wordt geleverd door de splitsing van adenosinetrifosfaat (ATP) in adenosinedifosfaat (ADP) en fosfaat (P). Bij intensief bewegen en sporten is veel ATP nodig. Wanneer deze ATP niet snel genoeg geleverd kan worden door de aerobe energiesystemen, worden de anaerobe energiesystemen ingezet om ATP te leveren. De fosfaatvoorraad is het anaerobe alactische energiesysteem. De fosfaatvoorraad kan vergroot worden door het veilige voedingssupplement Creatinemonohydraat. De glycolyse is het anaerobe lactische energiesysteem. Een gevolg van de glycolyse is de vorming van zuur (waterstofionen). Deze waterstofionen remmen de glycolyse, waardoor de vorming van ATP stopt. Door de veilige voedingssupplementen beta-alanine en bicarbonaat kan de glycolyse langer doorlopen.

Anaerobe alactische energiesysteem; fosfaatpool en creatinefosfaat (CrP)
CrP in de spieren
De cellen hebben altijd energie nodig. Deze energie komt vrij bij de splitsing van adenosinetrifosfaat (ATP) in adenosinedifosfaat (ADP) en fosfaat (P). In de cellen is echter maar een beperkte voorraad ATP. De voorraad ATP in spiercellen kan maar voor twee tot vier seconden maximale spierarbeid energie leveren. In de spieren ligt echter ook een voorraad creatinefosfaat (CrP) opgeslagen. Bij de splitsing van CrP in creatine (Cr) en fosfaat (P) komt energie vrij die weer gebruikt kan worden om ATP uit ADP en P te maken. De gevormde ATP kan vervolgens weer de benodigde energie leveren aan de spieren. De hoeveelheid CrP in de spieren is vier tot zes keer groter dan de hoeveelheid ATP in de spieren. De voorraad CrP in de spieren kan energie leveren voor maximale spierarbeid van tien tot twintig seconden.

CrP in de spieren verhogen
De voorraad CrP in de spieren kan verhoogd worden door de inname van het voedingssupplement Creatinemonohydraat. Er bestaan verschillende doseringsschema’s van Creatinemonohydraat om de hoeveelheid CrP in de spieren te verhogen. Creatinemonohydraat is een effectief en veilig voedingssupplement. Met name krachtstporters, tennissers, voetballers, bodybuilders en andere sporters die gebruik maken van het CrP-energiesysteem zullen voordeel hebben van het gebruik van het voedingssupplement Creatinemonohydraat.

Anaerobe lactische energiesysteem; glycoglyse
Afbraak van glucose zonder zuurstof
Glucose kan zonder en met zuurstof worden afgebroken en zo energie leveren. De anaerobe afbraak van glucose verloopt 60% sneller dan de aerobe afbraak. Wanneer dus snel ATP nodig is, zal glucose anaeroob worden afgebroken. Wanneer glucose zonder zuurstof wordt afgebroken, levert dit twee ATP en een molecuul NADH. Wanneer de glycolyse start met de afbraak van glycogeen levert glucose 3 ATP. NADH kan in het electronentransportsysteem nog 2,5 ATP leveren; hiervoor is echter zuurstof nodig. Wanneer er onvoldoende zuurstof is wordt er melkzuur gevormd, wat uiteen valt in lactaat en waterstofionen. De gevormde waterstofionen remmen de glycolyse doordat zij het enzym fosfofructokinase (PFK) remmen. PFK is een essentieel enzym in de glycolyse. Als PFK wordt geremd kan de glycolyse niet meer doorlopen.

Capaciteit van de glycolyse vergroten door bicarbonaat en beta-alanine
De capaciteit van de glycolyse kan vergroot worden door de voedingssupplementen bicarbonaat en beta-alanine. Deze voedingssupplementen binden waterstofionen, waardoor zij PFK niet meer kunnen remmen en daardoor kan de glycolyse langer doorlopen. Beta-alanine is een buffer die waterstofionen in de spiercel buffert. Bicarbonaat is een buffer die waterstofionen in het bloed buffert. Beide voedingssupplementen zijn veilig, maar kunnen wel bijwerkingen hebben. Met name 400 meter, 800 meter lopers en andere sporters die gebruik maken van de anaerobe glycolyse kunnen hun prestatie verbeteren door gebruik te maken van beta-alanine en bicarbonaat.

Bronnen:

William D. McArdle, Victor L. Katch, & Frank I. Katch (2014) Exercise Physiology, Nutrition, Energy, and Human Performance, LWW Philadelphia