Prolaps (verzakking), oorzaken, symptomen en behandeling

Prolapsklachten, vele vrouwen hebben er last van, vooral op oudere leeftijd. Prolapsklachten zijn het gevolg van een verzakking. De verzakking kan zich op verschillende locaties bevinden. Zo kan de vaginavoorwand, de vagina-achterwand en de uterus de oorzaak zijn van de verzakking. Prolapsklachten kunnen erg vervelend zijn en het kan zelfs zo erg zijn dat de klachten het dagelijks functioneren van de vrouw beïnvloeden.

De oorzaak van een prolaps (verzakking)
Er spelen meerdere factoren mee waarom iemand een verzakking krijgt. Een van de factoren is ouderdom. Wanneer iemand ouder wordt, verminderd de elasticiteit van de huid. Hierdoor kan eerder een verzakking ontstaan. Verder speelt mechanisch letsel een belangrijke rol. Zo ontstaat er eerder een verzakking wanneer een vrouw meerdere vaginale baringen heeft gehad. Omdat vaginale baringen voor schade kunnen zorgen, kan er hierdoor eerder een verzakking optreden. Een derde factor die een verzakking kan veroorzaken is chronische drukverhoging in de buikholte. Dit kan ontstaan bij bijvoorbeeld chronisch hoesten (COPD), chronische obstipatie of een toename van de buikomvang door overgewicht of een tumor.

Verschillende soorten prolapsen
De blaaswand kan verzakken, hierdoor ontstaat er een verzakking van de vaginavoorwand. Een verzakte blaas noemt men ook wel een cystocéle. Er kan ook een rectocéle aanwezig zijn, dit wil zeggen dat het rectum verzakt is. Er is dan sprake van een verzakking van de vagina-achterwand. Een andere oorzaak van een verzakking kan een enterocéle zijn, hierbij is de darm verzakt. De uterus kan ook verzakt zijn.

De verschillende niveaus van verzakkingen
Verzakkingen zijn in verschillende niveaus in te delen. Niveau 1 wil zeggen dat er een verzakking is die reikt tot de helft van de vagina, niveau 2 wil zeggen dat de verzakking tot de introïtus reikt, bij niveau 3 reikt de verzakking tot voorbij de introïtus. Het ergste niveau van een verzakking is de totale prolaps.

De behandeling van een prolaps
Er zijn verschillende manieren om een prolaps te behandelen. Je kunt een prolaps behandelen met een pessarium. Dit is echter meestal alleen geschikt voor een tijdelijke oplossing. Een nadeel dat vrouwen kunnen ondervinden van een pessarium zijn fluorklachten. Wat ook kan ontstaan bij het langer dragen van een pessarium zijn decubitusplekken aan de vaginawand.
Een andere manier om een prolaps te behandelen is operationeel. Er kan een voorwandplastiek uitgevoerd worden, een achterwandplastiek, ophanging of verwijdering van de uterus, afhankelijk van wat de oorzaak van de prolaps is.
30% van de vrouwen die geopereerd worden aan een prolaps, krijgen een recidief.

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (1999), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2003), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2003), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen