Oorzaken van moeheid

Moeheid, een klacht waar iedereen wel eens last van heeft en erg vervelend kan zijn. Vaak kun je zelf wel een verklaring bedenken voor de moeheid, je hebt bijvoorbeeld weinig geslapen of (te) hard gewerkt. Het kan ook zijn dat je geen goede verklaring kunt vinden waarom je nu zo moe bent. Dit artikel gaat in op mogelijke oorzaken van moeheid.

Moeheid
Moeheid is een klacht met een subjectief karakter, dit wil zeggen dat moeheid een waarneming is die samenhangt met de gedachte of de gevoelens van een individu. Onder het begrip valt zowel ‘moe zijn’ als het ‘snel moe worden’. Moeheid is een erg aspecifieke klacht, de diagnostiek is daardoor lastig. In eerste plaats is het belangrijk ernstige oorzaken uitsluiten en/of aan te tonen. In de tweede plaats moet men psychologische en sociale factoren exploreren. Voor moeheid geldt het ijsbergfenomeen, dit wel zeggen dat maar een klein gedeelte van de mensen met de klacht moeheid hulp zoekt.

Oorzaken van moeheid kunnen zijn

Infecties
• Virusinfecties (hepatitis, mononucleosis infectiosa)
• Bacteriële infecties (TBC, endocarditis, ziekte van Lyme)

Metabole stoornissen
• Hyperthyreoïdie
• Hypothyreoïdie
• Ziekte van Addison
• Ziekte van Cushing
• Hypercalciëmie (hyperparathyreoïdie, andere oorzaken)
• Ernstige nierinsufficiëntie
• Ernstige leverinsufficiëntie

Hematologische en oncologische aandoeningen
• Ernstige anemie (Hb < 6,5 mmol/L)
• Lymfoproliferatieve aandoeningen
• Uitgezaaide carcinomen

Hart- en longziekten
• Terminale decompensatio cordis

Longembolie

• Chronische ernstige respiratoire insufficiëntie

Neuromusculaire aandoeningen
• Polymyalgie reumatica
• Myasthenia gravis
• Polyneuropathie
• Multiple sclerose
• Parkinsonisme

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (2007), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2011), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2008), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen