Obstipatie (verstopping), oorzaken, slecht kunnen poepen

Obstipatie wil zeggen dat men moeite heeft met het poepen. De frequentie van het hebben van ontlasting is vaak gedaald ten op zichte van voorheen en men moet veel meer persen om ontlasting te hebben. Het kan zelf zo zijn dat het helemaal niet meer lukt om ontlasting te hebben. Als men nog wel ontlasting heeft, is deze vaak veel vaster van consistentie dan voorheen. Het hebben van obstipatie is geen aandoening op zich, het is een symptoom. Men kan er veel hinder van ondervinden.

Obstipatie (verstopping)
Van mens tot mens verschilt het ontlastingspatroon. Sommige mensen kunnen de klok erop gelijk zetten wanneer ze ontlasting hebben, bijvoorbeeld altijd ’s ochtends vroeg net na het opstaan. Wanneer er veranderingen optreden in dit ontlastingspatroon, valt dit de persoon meestal direct op en zal dit vaak als hinderlijk ondervinden. Mensen kunnen dan hier zelf iets aan proberen te doen bijvoorbeeld het innemen van laxantia of verkrampte pogingen doen om te kunnen defeceren (poepen). Dit werkt echter vaak averechts. Op deze manier kan het zijn dat er een vicieuze cirkel ontstaat waarbij er uiteindelijk chronische obstipatie kan ontstaan. Wanneer iemand last heeft van obstipatie, heeft diegene een verstoring van zijn ontlastingspatroon. Het komt regelmatig voor dat mensen hiermee naar de huisarts gaan. Daarbij is het belangrijk wat voor klachten iemand precies heeft en hoe de klachten ontstaan zijn. Soms hebben mensen zelf ook een idee waar de obstipatie vandaan komt. Mensen kunnen bij obstipatie last hebben van een vol gevoel en buikpijn.

Oorzaken obstipatie
Het hebben van obstipatie kan verschillende oorzaken hebben. Een oorzaak kan zijn het hebben van een vochtgebrek. Andere oorzaken kunnen zijn; te weinig vezels binnen krijgen met de voeding, te weinig lichaamsbeweging, een motiliteitsstoornis, hypothyreoïdie, bepaald medicatiegebruik of een obstructie door een tumor. Een tumor kan zich in de darm zelf bevinden of van buiten af de darm dicht drukken.

Het voorkomen van obstipatie onder de bevolking
De incidentie van obstipatie, dat wil zeggen het aantal nieuwe gevallen, bij mannen is ongeveer 6 peer 1000 mannen. Bij vrouwen is de incidentie van obstipatie ongeveer 13 per 1000 vrouwen. De laatste jaren is de incidentie gestegen. Voorheen was de incidentie bij mannen 4 per 1000 mannen en bij vrouwen was de incidentie 7 per 1000 vrouwen. Bij vrouwen komt obstipatie dus meer voor, dan bij mannen. Ook is het zo dat hoe ouder men is hoe meer obstipatie voorkomt.

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (2007), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2011), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2008), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen