Astma oorzaak, symptomen en behandeling

Astma is een progressieve longaandoening die wordt gekenmerkt door een ontsteking van de luchtwegen en spasme van de gladde spieren van de bronchiolen. Dit heeft tot een verhoogde slijmproductie en –ophoping, luchtwegvernauwing en een afname van de ventilatie van de longblaasjes (alveoli) tot gevolg. Erfelijkheid is een belangrijke component in de ontwikkeling van astma. Er bestaan verschillende vormen van astma. Benauwdheid, kortademigheid, een piepende ademhaling en hoesten zijn symptomen van astma. De behandeling van astma bestaat uit een gezonde leefstijl en een combinatie van medicijnen.

Wat is de oorzaak van astma?

Erfelijkheid blijkt een belangrijke component te zijn in het ontwikkelen van astma. Het blijkt dat wanneer 1 van de ouders astma (of allergieën) heeft, het kind maar liefst 50% kans heeft om ook astma te ontwikkelen. Wanneer beide ouders astma hebben, blijkt deze kans toe te nemen tot 70%. Andere oorzaken zijn herhaalde blootstelling aan luchtwegirriterende stoffen. Vaak ontwikkelt astma zich tijdens de kindertijd. Volwassenen kunnen echter ook astma krijgen. Verder neemt de kans op het ontwikkelen van astma toe als kinderen te vroeg zijn geboren en/of wanneer tijdens de zwangerschap is gerookt.

Wat zijn symptomen van astma?

Er zijn verschillende soorten astma. Er bestaat het allergisch astma, waarbij de klachten ontstaan na blootstelling aan een bepaald allergeen (is een stof die de allergie uitlokt). Bij inspanningsastma, reageert de patiënt met astmatische klachten op inspanning. Bij intrinsiek astma, reageert de patiënt met astmatische klachten opgewekt door niet-allergische prikkels zoals bijvoorbeeld autogassen. De meest kenmerkende symptomen van een astma-aanval zijn benauwdheid en kortademigheid. Ook komen piepend ademen en hoesten veel voor bij een astma-aanval. Op basis van een vraaggesprek en aanvullend onderzoek kan de arts de diagnose astma stellen. Dit aanvullend onderzoek bestaat uit een longfunctietest. Binnen deze longfunctietest wordt het functioneren van de longen getest. Ook kan er tijdens deze longfunctietest een provocatietest worden uitgevoerd. Er wordt dan gekeken in hoeverre de longen gevoelig zijn voor histamine en hoe medicijnen deze gevoeligheid kunnen verminderen. Histamine is een stof die vrijkomt als reactie op bepaalde allergenen. Bij een provocatietest wordt de patiënt dus eerst getest onder blootstelling van histamine in verschillende concentraties en vervolgens nogmaals getest onder invloed van een astmamedicijn.

Wat is de behandeling van astma?

De behandeling van astma bestaat naast medicatie ook uit een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl betekent niet roken, gezond eten en voldoende bewegen. De medicijnen die bij astma gebruikt worden zijn ontstekingsremmers, luchtwegverwijders, combinatiemedicijnen en mogelijk medicatie die gebruikt worden bij een allergie die de patiënt heeft.

Bronnen:

www.longfonds.nl

Ramona Browder Lazenby, 2011 Handbook of Pathophysioloogy, Wolters Kluwer