Multipele Sclerose (MS) oorzaak, gevolgen en behandeling

MS komt met name voor bij blanke mensen. Bij MS valt het immuunsysteem het eigen zenuwweefsel aan. Hierdoor kunnen zenuwcellen minder goed functioneren. MS kan een grillig verloop hebben. De citeria voor het stellen van de diagnose MS zijn de McDonald criteria. De diagnose MS wordt gesteld op basis van het vraaggesprek met de arts, een lumbale punctie en MRI gecombineerd met de evoked potentials. Tot op heden bestaat er nog geen genezing van MS. De behandeling bestaat uit het tegengaan van verergering van de ziekte, bestrijding van de symptomen en leren omgaan met de ziekte.

Wat is de oorzaak van Multipele Sclerose (MS)?

MS komt met name voor bij blanke mensen. Daarom komt MS met name voor in Noord-Amerika, Australië en Europa. Bij MS valt het immuunsysteem het eigen zenuwweefsel aan. Het immuunsysteem valt de isolerende laag rondom zenuwvezels aan. Deze isolerende laag wordt de myelineschede genoemd en bestaat uit Schwanncellen. Wanneer het immuunsysteem deze Schwanncellen aanvalt, ontstaan er plaques op deze Schwanncellen en verharden deze cellen en kunnen minder goed functioneren. Schwanncellen zijn cruciaal in het voortbrengen van het signaal wat over de zenuwvezels loopt. Wanneer deze Schwanncellen minder goed functioneren, functioneert de zenuwvezel minder goed. Deze verhardingen komen op meerdere zenuwvezels in het zenuwstelsel voor. Daar komt ook de naam Multipele Sclerose vandaan. Multipele betekent meerdere en Sclerose betekent verharding. Het is onduidelijk waarom het immuunsysteem de Schwanncellen aanvalt. Er lijkt een erfelijke component een rol te spelen in het ontstaan van MS. Ook lijken mogelijk bepaalde virussen een rol te spelen in het ontstaan MS.

Wat zijn gevolgen van Multipele Sclerose (MS)?

De symptomen van MS treden vaak tussen het 20ste en 40ste levensjaar op. De symptomen kunnen aanvankelijk mild zijn en kunnen ook lange tijd zo blijven. Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij patiënten met MS binnen enkele dagen overlijden. Soms kunnen de symptomen en klachten ook tientallen jaren mild blijven. Vaak zijn er echter perioden van verslechteringen, waarna na enige tijd weer verbeteringen optreden. Er zijn 4 beloopsvormen van MS: Remitting Relapse (RR), Secundair Progressief (SP), Primair Progressief (PP) en Progressive Relapsing (PR). De gevolgen van MS zijn onder te verdelen in fysieke, psychische en sociale gevolgen. Fysieke gevolgen kunnen onder andere afname van het gezichtsvermogen, ontsteking van de oogzenuw, incontinentie, verwardheid, spraakstoornissen, krachtsverlies, verminderde coördinatie, verlamming en slikstoornissen zijn. Psychische en sociale gevolgen kunnen onder andere depressie, angst,  lusteloosheid, onbegrip en isolement zijn. De citeria voor het stellen van de diagnose MS zijn de McDonald criteria. De diagnose MS wordt gesteld op basis van het vraaggesprek met de arts, een lumbale punctie en MRI gecombineerd met de evoked potentials.

Wat is de behandeling van Multipele Sclerose (MS)?

MS is tot op heden niet te genezen. De behandeling van MS richt zich dus op het bestrijden van de symptomen, verergering van de ziekte vertragen en omgaan met de ziekte. Het bestrijden van de symptomen en verergering van de ziekte tegengaan wordt met medicatie gedaan. Bij het omgaan met de ziekte speelt een multidisciplinair team van fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, verpleegkundige en psycholoog.

Bronnen:

www.hersenstichting.nl

www.toekomstmetms.nl

nl.wikipedia.org

www.cbo.nl