Oorzaak, gevolgen en behandeling diabetes mellitus (suikerziekte)

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een aandoening waar je tegenwoordig steeds meer over hoort. Dit komt omdat steeds meer mensen met deze aandoening te maken krijgen, de één in ernstigere mate dan de andere. Van diabetes mellitus zijn twee verschillende types namelijk diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2. De oorzaken van deze verschillende types diabetes mellitus zijn verschillend. De ernst van de verschillende types is meestal ook verschillend.

Ziektebeeld diabetes mellitus
Diabetes mellitus is een aandoening die van chronische aard is. Zoals net ook al gezegd, maakt men onderscheid in diabetes mellitus type 1 en type 2. De oorzaak van diabetes mellitus type 1 is gelegen in de destructie van cellen in de pancreas. Deze cellen in de pancreas heten de bètacellen en ze liggen in de eilandjes van Langerhans. Deze bètacellen produceren normaal insuline. Wanneer deze cellen dus ten onder gaan, ontstaat er een tekort aan insuline. Je ziet dat diabetes mellitus type 1 vaak ontstaat op jonge leeftijd. Diabetes mellitus type 1 ontstaat vaak in een korte tijd en mensen kunnen daarbij last hebben van veel dorst en veel plassen. Diabetes vergroot de kans op het krijgen van autonome neuropathie, hart- en vaatziekten, oog- en voetafwijkingen en kan uiteindelijk leiden tot blindheid, nierfalen en amputaties.

De oorzaak van diabetes mellitus type 2 is een andere dan die van diabetes mellitus type 1. Bij diabetes mellitus type 2 is de oorzaak gelegen in het niet goed functioneren van de bètacellen in de eilandjes van Langerhans. Er is tevens sprake van insulineresistentie in lever-, spier- en vetweefsel. Bij diabetes mellitus type 2 wordt er dus nog wel insuline aangemaakt maar er is een relatief tekort aan insuline. Diabetes mellitus wordt vaak ook ouderdomsdiabetes genoemd of ouderdomssuiker. Dit komt omdat de aandoening vooral voorkomt bij oudere mensen voornamelijk bij mensen ouder dan 40 jaar. Diabetes mellitus type 2 zie je ook veel bij mensen bij overgewicht. Dit is ook de reden dat diabetes mellitus type 2 steeds meer voorkomt, omdat overgewicht ook steeds meer gezien wordt. Negentig procent van de mensen die diabetes mellitus type 2 heeft, leidt aan overgewicht.
De klachten bij diabetes mellitus type 2 ontstaan over een vele langere tijd dan bij diabetes mellitus type 1. Je ziet dat mensen vaak in de loop van jaren klachten krijgen als veel plassen, dorst hebben, moeheid, gewichtsverlies en spierzwakte. Zowel bij diabetes mellitus type 1 als bij diabetes mellitus type 2 is er sprake van een verhoogde bloedglucosespiegel.

De behandeling diabetes mellitus
Omdat er een verschil bestaat tussen de oorzaak van diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2 en er daardoor ook een ander mechanisme achter zit, is de behandeling bij de verschillende types ook verschillend. Bij diabetes mellitus type 1 moet men insuline spuiten terwijl in het beginstadium van diabetes mellitus type 2 vaak orale glucoseregulerende medicatie volstaan. Gewichtsverlies bij type 2 diabetes kan medicatiegebruik verminderen. Ook regelmatig fysieke inspanning (60 minuten per dag) kan medicijngebruik verminderen. Uiteindelijk moeten bijna alle mensen met diabetes mellitus type 2 insuline spuiten, wanneer zij hun leefstijl niet drastisch veranderen. Echter het aanmeten van een verantwoorde leefstijl kunnen de nadelige en uitermate ongezonde effecten omkeren. Gewichtsverlies en minimaal 60 minuten bewegen op een matige intensiteit kunnen het risico op verergering van de ziekte verminderen en zelfs zo positief werken dat minder medicatie nodig is.

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (1999), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2003), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2003), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen