Oorzaak en gevolgen van de mazelen

De mazelen is een infectieziekte. In de internationale literatuur zijn er verschillende benamingen voor de ziekte de mazelen. In het Anglo-Amerikaans wordt gesproken van ‘measles’ of van ‘rubeola’. In het Latijn noemen ze de mazelen ‘morbilli’. In het Frans spreekt men van ‘rougeole’. In het Duits noemen ze de mazelen de ‘masern’. Tegenwoordig komen de mazelen eigenlijk helemaal niet meer voor omdat sinds 1976 alle kinderen tegen de mazelen gevaccineerd worden.

Ziektebeeld mazelen
De mazelen is een zeer besmettelijke ziekte. De ziekte wordt net als de bof veroorzaakt door een infectie met het paramyxovirus. De incubatietijd van de mazelen is ruim tien dagen. Mensen met de mazelen hebben last van flinke koorts en algemeen ziek zijn. Tegenwoordig komt de ziekte de mazelen niet meer voor omdat bijna iedereen tegen de mazelen gevaccineerd wordt. Voordat men gevaccineerd werd kwamen er massale epidemieën voor, omdat de ziekte zo besmettelijk is. Voordat men de ziekte echt kreeg maar al wel besmet was waren er voortekenen van de ziekte zoals hangerigheid, neusverkoudheid, hoesten en conjunctivitis met fotofobie (dit wil zeggen dat men overgevoelig is voor licht). Na een tijdje krijgt men dan forse koorts en nadat de koorts in een paar dagen flink oploopt, ontstaat er exantheem. Het exantheem ontstaat meestal in de nek en vanuit de nek verspreid het zich verder naar het gezicht en het hele lichaam. Exantheem zijn kleine rode vlekjes die samenvloeien tot een grotere grillig gevormde rode vlekken. Mensen met de mazelen zijn besmettelijk vlak voordat de rode vlekjes ontstaan tot ongeveer vier dagen hierna.

Epidemiologie mazelen (hoe vaak komen mazelen voor?)
Sinds 1976 worden alle kinderen tegen de mazelen gevaccineerd. Hierdoor is het zo dat tegenwoordig de mazelen eigenlijk niet meer voorkomen in Nederland. Voordat iedereen tegen de mazelen gevaccineerd werd, kwamen regelmatig massale epidemieën voor om de paar jaar. Hierbij waren jongens even vaak besmet als meisjes en waren er nauwelijks geïnfecteerde boven de leeftijd van 15 jaar.

Beloop van de ziekte mazelen
De periode dat men last heeft van koorts is ongeveer één week, de rode vlekjes zijn meestal binnen één week weg. Meestal gaat de ziekte vanzelf weer over. Omdat kinderen tegenwoordig rond de 14e maand gevaccineerd worden tegen de mazelen komt het ziektebeeld niet meer voor zo als voorheen. Kinderen die gevaccineerd worden hebben tegenwoordig hoogstens een korte febriele reactie met soms een licht uitslag die snel weer wegtrekt. De ernst van de ziekte is dus flink teruggedrongen door middel van de vaccinaties.

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (1999), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2003), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2003), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen