Bloedbraken, haematemesis, oorzaken

Bloedbraken, wat met een medische term ook wel haematemesis genoemd wordt, is een verschijnsel waarvan men erg kan schrikken. Het braken op zich is al geen pretje en als je dan ook nog ziet dat er bloed bij het braaksel zit, is dit vaak erg alarmerend voor een patiënt. Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor haematemesis, sommige onschuldiger dan andere. Dit artikel gaat kort in op de mogelijke oorzaken van haematemesis.

Waanneer er bloed aanwezig bij braaksel, wil dit zeggen dat er ergens een bloeding is. De locatie van die bloeding is zodanig dat het bloed met het braaksel mee komt. Er zijn verschillende locaties in het lichaam waarbij dit mogelijk is. Zo kan er een bloeding zijn in de slokdarm, ook wel de oesofagus genoemd. Hieronder staat een kort overzichtje van wat de oorzaken zouden kunnen zijn van een bloeding in de slokdarm.

Oorzaken van bloedingen uit de slokdarm

• Oesofagusvarices (spataders op de slokdarm)
• Oesofagitis (ontsteking van de slokdarm)
• Barrett-ulcera (zweer op de slokdarm)
• Oesofagus carcinoom (slokdarmkanker)
• Mallory-Weiss laesie

Oorzaken van bloedingen uit de maag

• Ulcus ventriculi (maagzweer)
• NSAID-laesies
• Dieulafoy-leasie
• Vaatanomalie vaatwand
• Gastritis (erosief/hemorragisch)
• Maagcarcinoom (maagkanker)

Oorzaken van bloedingen uit het duodenum

• Ulcus duodenum
• Ulcus pepticum
• Jejuni
• Fistel

Oorzaken van bloedingen uit de pancreas

• Pancreatitis
• Pancreascarcinoom

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (1999), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2003), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2003), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen