Oorzaken van bloed ophoesten, haemoptoe

Het ophoesten van bloed uit de luchtwegen heet met een medische term haemoptoe. Vaak is het zo dat er bij het slijm (sputum) wat er opgehoest wordt een spoortjes bloed bij zitten. Dit verschijnsel komt vrij veel voor en heeft meestal geen ernstige onderliggende oorzaak.

Haemoptoe
Bij ongeveer de helft van de mensen met haemoptoe is er sprake van infecties bijvoorbeeld acute of chronische bronchitis. Wanneer men echter ziet dat er veel bloed bij het sputum zit, is het belangrijk dat de oorzaak snel onderzocht wordt. In ongeveer 20% van de gevallen is de oorzaak van haemoptoe een tumor en dan in het bijzonder longkanker.

Extra voorzichtig moet men zijn bij mensen die roken en ouder zijn dan 40 jaar. Zij moeten, wanneer ze haemoptoe hebben, ook al is het maar een spoortje bloed, altijd onderzocht worden op longkanker. Wanneer longweefsel afsterft doordat de slagader die dat stukje longweefsel van bloed voorziet, is afgesloten, ontstaat er een longinfarct. Ook hierbij kan sprake zijn van haemoptoe. Door een hoge bloeddruk in de longaders kan er ook haemoptoe ontstaan. De hoge bloeddruk is dan meestal het gevolg van hartfalen.

Oorzaken van haemoptoe
• Infecties van de luchtwegen
• Bronchitis
• Longontsteking
• Tuberculose
• Schimmelinfectie (bijvoorbeeld Aspergillus)
• Afwijkingen in de circulatie
• Mitralisklepstenose
• Longabces
• Hartfalen
• Bronchiëctasieën
• Een lichaamsvreemd voorwerp in de luchtwegen
• Arterioveneuse afwijkingen
• Trauma
• Longembolie
• Letsel tijdens een medische ingreep
• Tumor

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (1999), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2003), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2003), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen