Een moedervlek weghalen, moedervlekken verwijderen

Een moedervlek is doorgaans een onschuldige huidafwijking. Een moedervlek kan goedaardig zijn. Een goedaardige moedervlek kan rustig, of onrustig zijn. Een onrustige moedervlek kan uitgroeien tot een bepaalde vorm van huidkanker (melanoom). Een moedervlek kan middels een operatie, of laserbehandeling worden weggehaald. In het geval van een melanoom wordt de schildwachtklier van de huid gecontroleerd.

Wat is een moedervlek?
Een moedervlek is vaak een onschuldige huidafwijking. Een moedervlek wordt ook wel naevus neavocellularis genoemd. Een moedervlek bestaat uit een stukje huid wat sterk gepigmenteerd is. Een moedervlek is duidelijk een stuk donkerder van kleur, dan de huid eromheen. Moedervlekken zijn meestal goedaardige clusters van huidcellen die veel pigment bevatten. Er bestaan goedaardige rustige en onrustige moedervlekken. Een rustige moedervlek is rond/ovaal van vorm, heeft geen rode rand en is egaal van kleur. Een moedervlek kan goedaardig zijn, maar wel onrustig. Een onrustige moedervlek kan het voorstadium van een melanoom (een vorm van huidkanker) zijn. De kans dat een onrustige moedervlek zich ontwikkelt tot huidkanker is echter zeer klein (1 op 1 miljoen). Toch is het goed de kenmerken van een onrustige moedervlek te herkennen. Een onrustige moedervlek is te herkennen aan:

  • Bloeden van de moedervlek
  • Steeds groter worden van de moedervlek
  • Onregelmatiger van vorm worden van de moedervlek
  • Van kleur(samenstelling) veranderen van de moedervlek
  • Krijgen van korstjes
  • Pijn doen van de moedervlek
  • Jeuken van de moedervlek
  • Steken van de moedervlek

Vaak zijn bovenstaande verschijnselen onschuldig. Toch is het raadzaam om een bezoek aan de arts te brengen wanneer een moedervlek deze kenmerken vertoont.

Waarom wordt een moedervlek verwijderd? De arts kan een moedervlek om verschillende redenen weghalen (wegsnijden oftewel moedervlekexcisie, of laseren). Zo kan de moedervlek op een vervelende plek voorkomen, waar iedereen de moedervlek kan zien. De moedervlek wordt dan esthetische redenen verwijderd. Ook kan de moedervlek een klein bobbeltje zijn wat op een lastige plaats zit, bijvoorbeeld bij het BH-bandje. De belangrijkste reden om een moedervlek weg te halen, is als uit onderzoek blijkt dat de moedervlek een melanoom is.

Hoe wordt een moedervlek verwijderd?
Moedervlekken worden vaak onder plaatselijke verdoving verwijderd. Mensen die bloedverdunners (antistollingsmiddelen, anticoagulantia) gebruiken, moeten de trombosedienst en de chirurg hierover op de hoogte brengen. Nadat de plaatselijke verdoving is geplaatst, wordt de moedervlek weggesneden (moedervlekexcisie). Vervolgens wordt de huid gehecht. In totaal duurt de operatie 10 tot 20 minuten.

Is de moedervlek een melanoom, dan stuurt de chirurg het verwijderde huidgebied naar de patholoog. De patholoog kijkt naar de Breslow-dikte. De Breslow-dikte geeft aan hoever de melanoom in het huidgebied is gegroeid en geeft een goede indicatie voor de 5- en 10-jaarsoverleving. Ook zal de arts de schildwachtklier controleren op de aanwezigheid van kankercellen. Vaak zal de chirurg niet alleen de melanoom verwijderen, maar ook het omliggende huidgebied met een marge van 0,2 centimeter tot enkele centimeters. Een moedervlek kan ook weggehaald worden door een laser te gebruiken. Wanneer een moedervlek met een laser wordt weggehaald, kunnen meerdere behandelingen nodig zijn. Een melanoom moet echter weggesneden worden en kan niet gelaserd worden.

Klachten na het verwijderen van een moedervlek
Meestal verloopt het wegsnijden van een moedervlek zonder enige complicaties. De wond kan echter nabloeden en in enkele gevallen kan er een wondinfectie optreden. Na de ingreep krijgt de patiƫnt een doorzichtige en witte pleister op de wond. De doorzichtige pleister moet 7 dagen de witte pleister moet 2 dagen blijven zitten. Als een moedervlek met een laser wordt weggehaald, kan het voorkomen dat de behandelde plek kan jeuken. Ook kan de kleur van de behandelde plek afwijken van het huidgebied erom heen. Verder kan de moedervlek te diep zitten, waardoor een laser niet effectief is en de moedervlek weer terug komt.

Bronnen:

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
www.mca.nl
www.huidinfo.nl