Blauwe plekken (bloeduitstorting, hematoom), oorzaken, symptomen, behandeling

Bij een blauwe plek raken de bloedvaatjes in de huid beschadigd door een stomp trauma. Doordat de bloedvaatjes beschadigd zijn, lekken de bloedvaatjes bloed onder het huidweefsel. Het uitgelekte bloed onder de huid geeft de typische blauwe kleur. Blauwe plekken nemen tijdens het genezingsproces alle kleuren van de regenboog aan. Een blauwe plek is vaak onschuldig. Vaak blauwe plekken hebben, kan een gevolg zijn van een afwijkende bloedstolling, leukemie of verkeerd medicijngebruik (NSAID’s).

Wat zijn oorzaken van blauwe plekken (hematoom)?
De meest voorkomende oorzaak van blauwe plekken is een stomp trauma. Een stomp trauma is een duur woord voor stoten tegen een stomp voorwerp. Stoten tegen een punt van de tafel of bijvoorbeeld val van de fiets zijn oorzaken van een hematoom. Antistollingsmiddelen (bloedverdunners zoals aspirine, fenprocoumon, acenocoumarol, warfarine, heparine) kunnen ook een hematoom veroorzaken. In antistollingsmiddelen zitten stoffen die de stolling van het bloed remmen. Antistollingsmiddelen zoals fenprocoumon en acenocoumarol remmen Vitamine K. Vitamine K is nodig om de stolling te laten functioneren. Wanneer mensen te veel bloedverdunners gebruiken (overgedoseerd zijn), treden sneller hemotomen op. Ook medicijnen zoals NSAID’s (Niet Steroide, Anti-Iflammatoire Drugs zoals Iboprofen en Diclofenac) en corticosteroïden kunnen de stolling remmen. Tenslotte kan leukemie blauwe plekken veroorzaken. Vaak krijgen vrouwen sneller blauwe plekken dan mannen. Ouderen krijgen doorgaans ook sneller blauwe plekken, omdat de vaten wat slechter zijn en vaak de beschermende vetlaag wat dunner is. Hierdoor raken de bloedvaatjes die door de huid lopen sneller beschadigd.

Wat zijn symptomen van blauwe plekken (hematoom, bloeduitstorting)?
De symptomen van een blauwe plek is een duidelijk begrensde blauwpaarse plek op de plek waar de huid is gestoten, soms wat zwelling en drukpijn. De blauwe plek kan gepaard gaan met wat lokale zwelling. De blauwe plek aanraken kan pijnlijk zijn. Er wordt dan gezegd dat de blauwe plek drukpijnlijk is. Na een aantal dagen krijgt de blauwe plek achtereenvolgens de volgende kleuren; blauw, rood, paars, bruin, geel en vervolgens is er geen plek meer zichtbaar. Een blauwe plek verdwijnt doorgaans binnen vijf dagen. Hele grote blauwe plekken verdwijnen langzamer. Soms kan een blauwe plek ook uitzakken. Bij een blauw oog kan de blauwe plek bijvoorbeeld wat uitzakken naar de wang. Een blauwe plek rond de knie kan uitzakken naar de scheen.

Hoe verloopt de behandeling van blauwe plekken (hematoom, bloeduitstorting)?
Een blauwe plek is doorgaans een onschuldige aandoening. Een blauwe plek verdwijnt doorgaans binnen een aantal dagen. Een blauwe plek hoeft doorgaans niet behandeld te worden. Het is echter zeer verstandig om de huisarts te bezoeken wanneer sprake is van frequent blauwe plekken en er geen duidelijke oorzaak voor de blauwe plekken is aan te wijzen. Ook wanneer blauwe plekken niet binnen twee weken verdwijnen is het raadzaam om de huisarts te bezoeken. Wanneer bloedverdunners worden gebruikt en er ontstaan snel blauwe plekken is het aan te raden om de huisarts te bezoeken. Raadpleeg ook de trombosedienst (en trombose-arts/doseerarts) wanneer snel blauwe plekken ontstaan. Wanneer er een blauwe plek is ontstaan ten gevolge van een stomp trauma kan het gebruik van ijs en/of coldpack op de blauwe plek er voor zorgen dat er minder pijn is en dat de blauwe plek minder groot wordt. Koude zorgt er namelijk voor dat de bloedvaatjes samentrekken (vasoconstrictie). Hierdoor kan er minder bloed uit de bloedvaatjes lekken en ontstaat er een minder grote blauwe plek.

Bronnen:

www.huidarts.com

aryo2000sporttherapie.punt.nl