Keelkanker oorzaken, symptomen en behandeling

Kanker ontstaat wanneer cellen zich ongeremd delen en hun functie verliezen. Wanneer een kwaadaardige tumor zover groeit dat deze de bloedbaan en/of lymfebaan bereikt, kunnen kwaadaardige cellen losraken en via de bloed- en lymfebaan elders in het lichaam terecht komen. Er wordt dan gesproken over uitzaaiingen. De keel bestaat uit het bovenste deel van het spijsverteringskanaal en de bovenste luchtwegen. Symptomen en klachten van keelkanker zijn vaak heesheid en slikklachten. De behandeling van keelkanker bestaat uit bestraling.

Wat zijn oorzaken van keelkanker?
Kanker is doodsoorzaak nummer twee in Nederland. In 2006 stierven er ruim 39.000 Nederlanders aan kanker. Per jaar worden er rond de 400 Nederlanders met keelkanker gediagnosticeerd. Alcohol, sigaretten- en sigarenrook kunnen het DNA van cellen van de keel beschadigen, waardoor deze cellen kwaadaardig worden en ongeremd gaan delen. Alcoholmisbruik en roken (ook sigaren) zijn dus belangrijke oorzaken voor het ontstaan van keelkanker. Verder zijn een slechte mondhygiëne (slecht tanden poetsen, niet flossen etc…), blootstelling aan asbest, zout eten, besmetting met virus wat ook de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt en een ongezonde leefstijl risicofactoren voor het ontstaan van keelkanker. Tenslotte blijkt orale seks een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van keelkanker. Het Humaan Papilloma Virus wat bij vrouwen ook baarmoederhalskanker veroorzaakt, kan ook keelkanker veroorzaken. In de Verenigde Staten blijkt orale seks een belangrijkere oorzaak voor het ontstaan van keelkanker, dan roken.

Wat zijn symptomen van keelkanker?
De symptomen van keelkanker hangen sterk samen met de functie van waar de kanker gelokaliseerd is. Symptomen van keelkanker zijn:

  • Heesheid wanneer de kanker in het strottenhoofd zit
  • Een knobbeltje in de hals
  • Slikklachten
  • Een loopneus of juist een verstopte neus
  • Oorontsteking
  • Moeite met horen
  • Zweren in de mond
  • Witte plekken in de mond

De diagnose keelkanker wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt en aanvullend onderzoek. Het aanvullend onderzoek kan bestaan uit het bekijken van de keel. Verder kan aanvullend onderzoek bestaan uit een MRI- of CT-scan, endoscopisch onderzoek en het bekijken van afgenomen verdacht weefsel (biopsie) onder de microscopisch onderzoek

Hoe verloopt de behandeling van keelkanker?
Keelkanker wordt verdeeld in NeusKeelholtekanker, MondKeelholtekanker en Hypopharynxkanker. De prognose en de behandeling van keelkanker zijn afhankelijk van het stadium van de kanker. Wanneer de keelkanker nog niet is uitgezaaid is de behandeling gericht op genezing en is de prognose doorgaans goed. Wanneer de keelkanker laag in de keel zit is de prognose doorgaans slechter. Wanneer de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is bestralen vaak de eerste behandelvorm. Keelkanker reageert doorgaans goed op bestraling. Wanneer bestralen onvoldoende effectief is, wordt vaak een operatie uitgevoerd. Een operatie kan het hoofdhalsgebied sterk verminken. Keelkanker kan de voedingsinname sterk beïnvloeden. Het gevolg is dat patiënten onvoldoende eten en snel vermageren en verzwakken. Het voedsel wat gegeten moet daarom voldoende energie en voedingsstoffen bevatten. Een diëtist kan geschikte voedingsadviezen geven om de voedingsinname te optimaliseren.

Bronnen:

www.nki.nl
www.rivm.nl
www.cbo.nl
www.gezondiza.nl
www.gezondheid.be
nl.wikipedia.org
www.nu.nl/wetenschap
www.medicinfo.nl