Blaaskanker oorzaken, symptomen en behandeling

Zoals alle kankers wordt blaaskanker (blaascarcinoom) veroorzaakt door een fout in het DNA. Hierdoor ontstaat ongeremde deling van bepaalde cellen. Deze cellen voeren geen functie meer uit en kunnen verder door de wand van de blaas groeien en uiteindelijk uitzaaien via de bloed- en de lymfevaten. Blaaskanker ontstaan vaak uit slijmvliescellen van de binnenwand van de blaas. 80% van de patiënten met blaaskanker is man en meestal wordt blaaskanker vastgesteld bij mensen ouder dan 60 jaar.

Wat zijn oorzaken van blaaskanker?
Een precieze oorzaak voor blaaskanker is nog niet vastgesteld. Er zijn wel een aantal risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van blaaskanker vergroten. Zo komt blaaskanker in bepaalde families veel meer voor en zijn er dus aanwijzingen dat een erfelijke component binnen bepaalde families de kans op het ontwikkelen van blaaskanker vergroot. Ook een langdurige blaasinfectie veroorzaakt door de worm schistosomiasis geeft een grotere kans op de ziekte. Deze worm komt echter alleen veel voor in ontwikkelingslanden. Irritatie van de blaas door bijvoorbeeld blaasstenen vergroten de kans op blaaskanker. Verder geven bepaalde chemische stoffen die vroeger werden gebruikt bij schilders, farmaceutische industrie en rubberfabricage een grotere kans op de ziekte. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van blaaskanker is echter roken. Blaaskanker komt drie keer zo vaak voor bij rokers in vergelijking met niet rokers.

Wat zijn symptomen van blaaskanker?
Blaaskanker kan een ernstige bloeding in de onderbuik veroorzaken, waarvoor acute spoedeisende hulp noodzakelijk is. Ook kan de kanker de nieren verstoppen. Een bloeding en verstopte nieren komt echter alleen voor wanneer de tumor groot is. Verstopte nieren geeft hevige pijn in de zij. In het begin zijn de klachten echter vaag en vaak niet direct opmerkbaar. In het beginstadium kan blaaskanker bloed in de urine geven. Vaak is bloed in de urine alleen te zien met een microscoop. Ook kan er pijn bij het plassen zijn en kunnen er regelmatig blaasontstekingen ontstaan. Om de diagnose te stellen wordt weefsel afgenomen en worden de cellen (cytoscopie) van dit weefsel bekeken, om te beoordelen of de cellen afwijken. Verder wordt er bloed afgenomen. Ook wordt er vaak beeldvormend onderzoek gedaan met MRI, CT, botscan, longfoto en echografie. Enerzijds wordt er beeldvormend onderzoek gedaan om te beoordelen waar de kanker zit, anderzijds om te beoordelen of de kanker is uitgezaaid.

Hoe verloopt de behandeling van blaaskanker?
De prognose van blaaskanker hangt van het stadium van de kankergroei af. Wanneer de kanker oppervlakkig is en nog niet in de spierwand is gegroeid, is de prognose doorgaans goed. De vijfjaarsoverleving ligt dan rond de 80%. Vaak wordt de kanker middels een operatie (cytoscopie) verwijderd. De behandeling is dan gericht op genezing (curatie). Wanneer de kanker in de spierwand van blaas is gegroeid, is de prognose een stuk slechter  en is een combinatie van medicijnen die zich direct richten tegen de blaaskanker en chemotherapie geïndiceerd. Bij agressieve blaaskankers is een combinatie van in- en uitwendige bestraling en operatie noodzakelijk. In sommige gevallen wordt de gehele blaas verwijderd, omdat de kanker de blaas al ernstig heeft aangetast. Naast het verwijderen van de aangetaste blaas, worden vaak ook de omliggende lymfeklieren en weefsels weggehaald. Een curatieve behandeling is niet altijd mogelijk. Er wordt dan een behandeling gestart om de klachten te verminderen.

Bronnen:

www.medicinfo.nl
www.blaaskanker.nl
www.artsennet.nl
www.gezondheidsplein.nl