Retinopathie oorzaken, symptomen en behandeling

Het netvlies in het oog wordt de retina genoemd. De retina heeft receptoren die licht registreren. De receptoren in het netvlies zijn kegeltjes en staafjes. De kegeltjes registreren kleur en maken het zien in kleur mogelijk. De staafjes registreren grijstinten en maken zwart-wit zien mogelijk. Bij retinopathie is de bloedvoorziening van het oog aangedaan. De belangrijkste oorzaak van retinopathie is diabetes mellitus (suikerziekte). Symptomen van retinopathie zijn afwijkingen in het zien.

Wat zijn oorzaken van retinopathie?
De belangrijkste oorzaak van retinopathie is diabetes mellitus (suikerziekte). Bij gezonde mensen (mensen zonder diabetes mellitus) wordt de bloedglucosespiegel binnen nauwe grenzen gehouden. Een te hoge bloedglucosespiegel en een te snelle stijging van de bloedglucosespiegel kan namelijk de kleine bloedvaatjes van het netvlies beschadigen. Het netvlies moet van bloed en dus zuurstof en voedingsstoffen worden voorzien door kleine bloedvaatjes. Door een te hoge en vaak snel wisselende bloedglucosespiegel kunnen de kleine bloedvaatjes van de retina beschadigen. Als reactie hierop worden er nieuwe bloedvaatjes in de retina gevormd. Deze nieuwe bloedvaatjes zijn echter van mindere kwaliteit en kunnen makkelijker beschadigen.

Wat zijn symptomen van retinopathie?
De symptomen van retinopathie hangen sterk samen met de functie van de retina. In het beginstadium van retinopathie zijn er vaak nog geen klachten. Het beginstadium van retinopathie kan wel 20 jaren duren. Wanneer de bloedglucosespiegel slecht wordt gereguleerd, kan het beginstadium veel korter duren en krijgen mensen veel sneller klachten. In het beginstadium van retinopathie kan de oogarts wel afwijkingen in de bloedvoorziening van de retina waarnemen. Het tweede stadium van retinopathie wordt non-proliferatieve retinopathie genoemd, hier zijn er al duidelijk afwijkingen te zien. De bloedvaatjes van de retina zijn al aan het lekken en ook krijgen de bloedvaatjes een andere vorm. Het derde stadium is proliferatieve retinopathie. In dit stadium worden er nieuwe bloedvaatjes gevormd. Retinopathie kan ook voorkomen in de gele vlek. In de gele vlek zitten kegeltjes. De gele vlek wordt de macula genoemd. Retinopathie in de gele vlek wordt maculopathie genoemd. Symptomen van retinopathie zijn wazig zien, minder goed zien en blindheid. Blindheid kan zeer plots optreden wanneer een nieuw gevormd bloedvat scheurt en er bloed komt in het glasachtig lichaam. Dit wordt een glasvochtbloeding genoemd. Het netvlies van diabeten wordt door de oogarts gecontroleerd met een oogspiegelonderzoek. Met het oogspiegelonderzoek wordt een fundusfoto gemaakt en kan de oogarts retinopathie vaststellen.

Hoe verloopt de behandeling van retinopathie?
Wanneer de bloedglucosespiegel goed wordt gereguleerd, is de kans op verergering van de retinopathie te beperken. Preventie van verergering van de retinopathie speelt dus een belangrijke rol in de behandeling van retinopathie. Wanneer beschadigingen van de retina optreden, is het belangrijk om verdere beschadigingen van de retina te beperken. Een van die behandelingen om verdere verergering van de ziekte te beperken is lasertherapie. Wanneer de macula is aangedaan, kunnen injecties in de glasachtig lichaam nodig zijn. Deze injecties zijn nodig om een lasertherapie op een later tijdstip mogelijk te maken. Bij lasertherapie worden beschadigde bloedvaten en beschadigde delen van het netvlies verwijderd. Wanneer lasertherapie onvoldoende effectief blijkt, kan cryotherapie worden overwogen, daarbij worden de aangedane delen van de retina middels bevriezing verwijderd. Bij een glasvochtbloeding kan een glasvochtoperatie nodig zijn.

Bronnen:

www.springerlink.com
fagginge.home.xs4all.nl
retinopathie.pilliewillie.nl/
www.oogartsen.nl
www.kiesbeter.nl