Reuma (RA) oorzaken, symptomen en behandeling

Reumatoïde Artritis (RA) wordt in de volksmond ook wel reuma genoemd. RA is een vorm van reuma. Er bestaan vele vormen van reuma. RA komt bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking voor. RA is een auto-immuunziekte. Mensen die roken, hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van reuma. Bij RA valt het immuunsysteem de eigen gewrichten aan, hierdoor kunnen beschadigingen aan gewrichten ontstaan. Het immuunsysteem kan ook de spieren, pezen en slijmbeurzen aanvallen. In de behandeling zijn zowel leefadviezen als medicijnen belangrijk.

Wat zijn oorzaken van reumatoïde artritis?
Bij RA valt het immuunsysteem de eigen gewrichten aan. Het immuunsysteem ziet de gewrichten als lichaamsvreemd en valt de gewrichten aan. Het immuunsysteem ziet het collageen van het bindweefsel in de gewrichten als lichaamsvreemd. Bij RA worden meerdere gewrichten gelijktijdig aangevallen. Mensen die roken hebben een verhoogd risico voor het ontwikkeling van RA. Ook erfelijkheid lijkt een rol te spelen in de ontwikkeling van RA.

Wat zijn symptomen van reumatoïde artritis?
Gewrichten die zijn aangedaan door RA reageren op korte termijn met een typische ontstekingsreactie. Bij een ontstekingsreactie in de gewrichten, zijn de gewrichten dik, pijnlijk, rood, warm en kunnen de gewrichten tijdelijk hun functie niet goed uitvoeren. Op langere termijn zorgen de herhaalde ontstekingsreacties voor gewrichtsschade en kunnen misvormingen aan de gewrichten ontstaan. Door de zwelling en misvormingen ten gevolge van de ontstekingsreacties kunnen zenuwen ingeklemd raken. Verder worden bij RA harde knobbels onder de huid (noduli) gevonden en kunnen er bij een opvlamming van RA, vergrote lymfeklieren en pijnlijke gewrichten optreden. Vaak is er sprake van ochtendstijfheid en zijn mensen met RA wat sneller vermoeid. Het immuunsysteem bij RA valt niet alleen de gewrichten aan, maar kan in sommige gevallen ook de bloedvaten, de longvliezen en het hartzakje aanvallen. Wanneer de longvliezen worden aangevallen, kan pleuritis ontstaan. Wanneer het hartzakje wordt aangevallen spreekt men van pericarditis. Wanneer mensen aan beide zijden van het lichaam symmetrisch last hebben, na lang zitten (of vlak na het opstaan uit bed) langer dan een half uur last van de gewrichten hebben en langer dan 4 weken gewrichtspijn hebben, is de kans groot dat de patiënt reuma heeft. Aanvullend kan bloedonderzoek worden gedaan.

Hoe verloopt de behandeling van reumatoïde artritis?
De behandeling bij RA bestaat uit leefadviezen en medicamenteuze behandeling. In de leefadviezen is het belangrijk dat de patiënt een goed evenwicht zoekt tussen belasting en belastbaarheid. Dit betekent aan de ene kant dat de patiënt tijdig rust moet nemen en aan de andere kant wel moet belasten om de gewrichten soepel en zo gezond mogelijk moet houden. De fysiotherapeut kan de patiënt goed helpen bij het zoeken van een goed evenwicht tussen belasting en rust. Naast leefadviezen, wordt er ook medicamenteuze behandeling gestart. Vaak wordt in het begin gestart met NSAID’s zoals Naproxen, Diclofenac en Ibuprofen. Wanneer NSAID’s onvoldoende werken, kan de medicamenteuze verder worden aangevuld met Methotrexaat (MTX). MTX kan in orale vorm, of via injecties worden verstrekt. MTX mag niet in combinatie met sommige medicijnen (bijvoorbeeld antibiotica) worden gebruikt. Ook moeten patiënten die MTX gebruiken, oppassen met alcoholinname en dit beperken tot maximaal 1 consumptie per dag. Ook kunnen bij RA corticosteroïden (prednison) of biologicals worden gebruikt. Wanneer RA de gewrichten beschadigt, kan een operatie nodig zijn.

Bronnen:

consumed.nl
nhg.artsennet.nl
knmp.nl
nvr.nl