Jicht oorzaken, symptomen en behandeling

Bij jicht (artritis urica) is er sprake van een ontsteking in een gewricht. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door urinezuurkristallen (natriumuraatkristallen). Meestal is er bij jicht sprake van pijn in de voet en dan ook nog vaak in de grote teen. Jicht kan echter ook voorkomen in de pols, knie of enkel. Deze pijn is hevig en ontstaat vaak middenin de nacht. Mannelijk geslacht, middelbare leeftijd, hart- en vaatziekten en hypertensie zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van jicht.

Wat zijn oorzaken van jicht?
Bij jicht is er sprake van urinezuurkristallen ook wel natriumuraatkristallen genoemd in een gewricht. Urinezuurkristallen kunnen neerslaan in een gewricht en daar de kenmerkende klachten veroorzaken. Urinezuurkristallen kunnen neerslaan wanneer de concentratie van urinezuur in het bloed verhoogd is. Een verhoogde concentratie van urinezuurkristallen is een voorwaarde om jicht te ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat iedereen met een verhoogde urinezuurconcentratie in het bloed jicht krijgt. Bij ongeveer 10% van de mensen met een verhoogde urinezuurconcentratie in het bloed ontstaat jicht. De nieren horen een teveel aan urinezuur uit te scheiden, wanneer de nieren onvoldoende urinezuur uitscheiden kunnen urinezuurkristallen ontstaan. Risicofactoren voor het ontwikkelen van jicht zijn:

Sommige factoren kunnen een jichtaanval versterken. Deze factoren zijn:

  • Stress en vermoeidheid
  • Kleine wondjes en operaties
  • Alcoholmisbruik
  • Eiwitrijk voedsel (met name rood vlees)

Wat zijn symptomen van jicht?
Bij jicht staat pijn op de voorgrond. De pijn is zeer hevig en ontstaat vaak in de nacht. Heel erg vaak is er pijn in de voet en dan ook nog specifiek in de grote teen. Jicht kan echter ook voorkomen in de enkel en knie, oorschelp en in de pols. Vaak is het gewricht rood, warm en gezwollen. Roodheid, zwelling en warmte zijn kenmerken van de gewrichtsontsteking. Vaak zijn tophi te zien. Tophi zijn urinezuurskristallen. De tophi zijn waarneembaar als harde knobbeltjes, De tophi kunnen op vele plaatsen (oorschelp, vingers, elleboog, tenen, hak) voorkomen. Tijdens een jichtaanval kunnen er ook hoge hartslag, koorts en rillingen voorkomen. Tijdens een jichtaanval is er een grotere kans op het ontstaan van nierstenen. Nierstenen worden namelijk ook veroorzaakt door natriumuraatkristallen.

Hoe verloopt de behandeling van jicht?
Een jichtaanval gaat ongeveer binnen 3 weken over. Herhaaldelijke jichtaanvallen worden behandeld met allupirinol. De pijn wordt behandeld met dyclofenac, naproxen of ibuprofen. Verder moet de belasting op het aangedane lichaamsdeel verminderd worden. Toch belasten kan misvormingen aan het gewricht veroorzaken. Misvormingen aan het gewricht kunnen bewegingsbeperkingen veroorzaken. Verder wordt aangeraden om veel te drinken (water, thee etc…) en geen alcohol te drinken. Veel drinken verdunt de concentratie urinezuur in het bloed. Hierdoor wordt de vorming van nierstenen tegen gegaan en ontstaan minder snel natriumuraatkristallen. Naast de behandeling van jicht wordt mensen geadviseerd om af te vallen om zo de kans op een nieuwe jichtaanval te beperken.

Bronnen:

www.fysiotherapie-enschede.nl
nhg.artsennet.nl
www.consumed.nl
nl.wikipedia.org