Maagkanker oorzaken, symptomen en behandeling

De maag is een soort van holle zak die voor tijdelijke opslag en ontsmetting van voedsel zorgt. Bij maagkanker (maagcarcinoom) is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de maag. Een maagkanker ontstaat door een afwijking in het DNA van bepaalde cellen. Bij maagkanker ontstaat de kanker meestal uit een kliercel. Een kanker ontstaan uit een kliercel wordt een adenocarcinoom genoemd. Erfelijkheid, roken alcoholgebruik, ongezond voedsel spelen een rol in het ontstaan van maagkanker.

Wat zijn oorzaken van maagkanker?
De meeste mensen waar maagkanker wordt vastgesteld zijn ouder dan 60 jaar. Jaarlijks wordt bij ongeveer 2000 mensen maagkanker vastgesteld. Erfelijkheid speelt een rol in het ontstaan van maagkanker. Zo komt maagkanker in bepaalde families meer voor. Het peutz-jehgerssyndroom, erfelijke diffuse maagkanker en Familiaire Adenomateuze Polyposis zijn erfelijke aandoeningen die het risico op het krijgen van maagkanker vergroten. Ook een langdurig aanwezige maagvliesontsteking (door helicobacter pylori) vergroot het risico op maagkanker. Andere risicofactoren zijn:

Wat zijn symptomen van maagkanker?
Symptomen van maagkanker hangen sterk samen met de functie van de maag. Maagkanker kan bloedverlies veroorzaken. Bloedverlies kan een teerachtige zwarte ontlasting, bloedbraken  en bloedarmoede veroorzaken. Verder kan voedselinname klachten als oprispingen en zuurbranden veroorzaken. Daarnaast is er een verminderde eetlust, is er snel sprake van een vol gevoel en is er sprake van misselijkheid. Ook is er pijn rond maagstreek. Vaak geeft maagkanker in het beginstadium geen klachten. De diagnose wordt gesteld op basis van beeldvormende technieken (CT-scan) een gastroscopie (bekijken van de maag met een cameraatje) en een biopt (stukje weefsel afnemen voor verder onderzoek). Verder is er onderzoek nodig om te bepalen in welk stadium de ziekte zich bevindt. Uitzaaiingen verslechteren de prognose.

Hoe verloopt de behandeling van maagkanker?
Afhankelijk van de prognose van de kanker kan gekozen worden uit een curatieve of palliatieve behandeling. Een curatieve behandeling is gericht genezing. Een palliatieve behandeling is gericht op het verminderen van klachten en de ziekte te remmen. Zowel een curatieve als een palliatieve behandeling kan bestaan uit radiotherapie (bestraling), cytostatica (chemotherapie) en een operatie. De vijfjaarsoverleving van maagkanker varieert tussen de 5 en 40%.  De vijfjaarsoverleving is afhankelijk van de locatie van de maagkanker en het stadium van de kanker. Wanneer de kanker zich dichter bij de dunne darm bevindt is de vijfjaarsoverleving in vergelijking met een kanker die zich dichter bij de slokdarm bevindt een stuk hoger. Wanneer de kanker in een laat stadium wordt ontdekt, is de prognose slecht.

Bronnen:

www.maagkanker.info
www.mlds.nl
www.nationaalkompas.nl